ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

อินเดีย

อินเดีย


ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน บิน TG_GOHST

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน บิน TG_GOHST

เดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแค้วนจามมู และแคชเมียร์ ชมสวนชาลิมาร์ที่เป็นสวนแบบราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นสวนแห่งความรักของ มหาราชา ชาฮังคี จากนั้นนำท่านชมสวนนิชาบากห...


วันเดินทาง
01 เม.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 39,900บาท/ท่าน
Thai Airway