ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

อินเดีย

อินเดีย


ทัวร์อินเดีย เเคชเมีย สวรรค์บนดินเเห่งหิมาลัย 5วัน 3คืน บินSG_EXPST

ทัวร์อินเดีย เเคชเมีย สวรรค์บนดินเเห่งหิมาลัย 5วัน 3คืน บินSG_EXPST

ลัดเลาะทิวเขาเยือนหุบเขาเเกะ พาฮาลเเกม สัมผัสความหนาวเย็น ที่ โซนามาร์ค พักบ้านเรือ House boat ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขากุลมารค์ ชมความงดงามของ สวนชมลิมาร์ ล่องเรือชิคารา ชมตลาดน้ำ...


วันเดินทาง
19 มิ.ย. 2560 - 21 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 28,888บาท/ท่าน
Spice Jet
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน บิน TG_GOHST

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน บิน TG_GOHST

เดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแค้วนจามมู และแคชเมียร์ ชมสวนชาลิมาร์ที่เป็นสวนแบบราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นสวนแห่งความรักของ มหาราชา ชาฮังคี จากนั้นนำท่านชมสวนนิชาบากห...


วันเดินทาง
01 เม.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 39,900บาท/ท่าน
Thai Airway