ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

รัสเซีย

รัสเซีย


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์  ปีเตอร์ฮอฟ EUR_27 8 วัน 6 คืน บินTG_DSST

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ปีเตอร์ฮอฟ EUR_27 8 วัน 6 คืน บินTG_DSST

เข้าชมพระราชวังเครมลิน (GREAT KREMLIN PALACE) สัญลักษณ์แห่งอดีตอันยิ่งใหญ่ นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ (The State Armory) ชมวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ วิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประ ก...


วันเดินทาง
25 พ.ค. 2560 - 01 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 100,000บาท/ท่าน
Thai Airway