ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

รัสเซีย

รัสเซีย


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน EK001 บิน EK_WR1ST

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน EK001 บิน EK_WR1ST

ชมจัตุรัสเเดง นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เยือนซากอสเมืองโบราณ ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เเชมเบอร์ ช้อปปิ้งห้างยุโรเปี้ยน ชมรัสเซี่ยนเซอร์คัส ล่องแม่น้ำมอสโคว์...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 29 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 37,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก  ราชินียุโรปเหนือ 6 วัน 3 คืน EK003 บิน EK_WR1ST

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ราชินียุโรปเหนือ 6 วัน 3 คืน EK003 บิน EK_WR1ST

สูํเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซีย ชมโบสถ์หยดเลือด สร๎างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ๎าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซคเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด สูํเมืองปีเตอร์ฮอฟ ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของอํา...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 02 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 39,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส โคโลเมนสโกเย่ 6วัน 4คืน บินTG_BVST

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส โคโลเมนสโกเย่ 6วัน 4คืน บินTG_BVST

มอสโคว์,เซอร์กาเยฟโปสาด (ซาร์กอส) ZAGROSK,เนินเขาสแปโรว์,อารามชี โนโวดิชีนี คอนแวนน์,จัตุรัสแดง,ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM),พิพิธภัณฑ์อวกาศมอสโก (Museum of Cosmonautics),สุสานเลนิน,พระราชวังเครมลิน,พิพิธภ...


วันเดินทาง
21 ม.ค. 2560 - 23 มี.ค. 2560

เริ่มต้น 39,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน EK002A บิน EK_WR1ST

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน EK002A บิน EK_WR1ST

ชมพระราชวังฤดูหนาว(เฮอร์มิเทจ) พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟท์ ระบำพื้นเมือง กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส ชมจัตุรัสแดง พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร...


วันเดินทาง
17 ก.พ. 2560 - 31 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 54,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ (RE-ROUTE) 8 วัน 5 คืน EK002B บิน EK_WR1ST

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ (RE-ROUTE) 8 วัน 5 คืน EK002B บิน EK_WR1ST

สูํเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศสหรัฐพันธรัฐรัสเซีย ชมโบสถ์หยดเลือด สร๎างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ๎าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซคเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด สูํเมืองปีเตอร์ฮอฟ ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของอํา...


วันเดินทาง
03 มี.ค. 2560 - 19 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 54,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์รัสเซีย ชมเเสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มูรมานสก์ มอสโคว์ 9วัน 7คืน บินTG_BVST

ทัวร์รัสเซีย ชมเเสงเหนือ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มูรมานสก์ มอสโคว์ 9วัน 7คืน บินTG_BVST

รัสเซีย-แสงเหนือ-กวางเรนเดียร์-หมู่บ้านชาวแลปส์-มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-มูรมานสก์-มอสโคว์...


วันเดินทาง
25 ม.ค. 2560 - 18 มี.ค. 2560

เริ่มต้น 96,500บาท/ท่าน
Thai Airway