ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ไต้หวัน

ไต้หวัน


ทัวร์ไต้หวัน สิงโตคำราม FJL16 5วัน 3คืน บิน SL_FMST

ทัวร์ไต้หวัน สิงโตคำราม FJL16 5วัน 3คืน บิน SL_FMST

- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว - ช้อปปิ้ง ตลาดฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ตเป็นตลาดที่ม...


วันเดินทาง
14 ต.ค. 2560 - 19 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 11,999บาท/ท่าน
Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน Lion ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน FJL17 5วัน 3คืน บิน SL_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Lion ตะลุยไต้หวัน อาลีซาน FJL17 5วัน 3คืน บิน SL_FMST

- ชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพ...


วันเดินทาง
14 พ.ย. 2560 - 19 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 12,555บาท/ท่าน
Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง IT98 4วัน 3คืน บิน IT_ITCST

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง IT98 4วัน 3คืน บิน IT_ITCST

-เมืองผิงซี เมืองนิวไทเป(New Taipei City) จุดท่องเที่ยวยอดฮิตของเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี(PingxiLine)ไฮไลท์ของการท่องเที่ยวซื่อเฟิ่น คือการปล่อยโคมลอย -หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทอง...


วันเดินทาง
29 มี.ค. 2561 - 18 ต.ค. 2561

เริ่มต้น 12,888บาท/ท่าน
Tiger Air
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น  ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T22 5วัน 3คืน บิน XW_ITCST

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T22 5วัน 3คืน บิน XW_ITCST

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ -วัดพร...


วันเดินทาง
26 ก.พ. 2561 - 19 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 13,988บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Very Good  เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T26 5วัน 3คืน_ITCST

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Very Good เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T26 5วัน 3คืน_ITCST

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ -วัดพร...


วันเดินทาง
25 มี.ค. 2561 - 24 ต.ค. 2561

เริ่มต้น 13,988บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น  ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T25  5วัน 3คืน บิน XW_ITCST

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T25 5วัน 3คืน บิน XW_ITCST

-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ประกอบกับมีทัศนียภาพของน้ำและภูเขาที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นการชมวิวจากที่ไกลๆ หรือเข้าไปชมความงดงามของทะเลสาบอย่างชิดใกล้ -วัดพ...


วันเดินทาง
02 มี.ค. 2561 - 17 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 14,888บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน Tiger Winter SDT13 4 วัน 3 คืน บิน IT_ATST

ทัวร์ไต้หวัน Tiger Winter SDT13 4 วัน 3 คืน บิน IT_ATST

-วัดจงไถซานซื่อ มีชื่อเสียงในด้านการฝึกสมาธินิกายเซนหรือฌานสมาธิที่สืบทอดมาจากปรมาจารย์ฮุ่ยเหนิงในจีน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่ง...


วันเดินทาง
18 ม.ค. 2561 - 15 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 16,888บาท/ท่าน
Tiger Air
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง ไทจง เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T24 6วัน 4คืน บิน XW_ITCST

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เกาสง ไทจง เหย่หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา XW-T24 6วัน 4คืน บิน XW_ITCST

-เมืองเกาสง เกาสงเมืองทางตอนใต้ของไต้หวันและถือว่าเป็นจังหวัดที่มีคนอยู่หนาแน่นมากที่สุดเป็นอันดับ 2 เกาสงเป็นชุมชนเก่าแก่ที่เริ่มจากการเป็นหมู่บ้านชาวประมงของชนพื้นเมือง -วัดโฝวกวงซัน วัดแห่งนี้มีประ...


วันเดินทาง
31 ม.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 17,888บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานหินเหย๋หลิ่ว คริคริ FJL01 5วัน 4คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานหินเหย๋หลิ่ว คริคริ FJL01 5วัน 4คืน บินCI_FMST

- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน - นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้...


วันเดินทาง
07 พ.ย. 2560 - 17 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 17,999บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ไถจง ไทเป Easy ใสๆวัยรุ่นชอบ 6วัน 4คืน บินXW_CUCST

ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ไถจง ไทเป Easy ใสๆวัยรุ่นชอบ 6วัน 4คืน บินXW_CUCST

- นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินอู่ ภายในประดิษฐานรูปปั้นของศาสดาขงจื้อเทพเจ้าเทพแห่งปัญญา และเทพกวนอู - เที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมชนเก้าเผ่า(Formosan Aboriginal culture village)เป็นที่จัด...


วันเดินทาง
26 ม.ค. 2561 - 19 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 18,999บาท/ท่าน
Nok Scoot
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด๊า FJL02 5วัน 4คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด๊า FJL02 5วัน 4คืน บินCI_FMST

- วัดจงไถซานซื่อ ซึ่งเป็นวัดที่ทันสมัยที่สุดในไต้หวัน งบประมาณสร้างกว่าหมื่นล้านบาท - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน - นมัสการอ...


วันเดินทาง
07 ต.ค. 2560 - 17 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 20,999บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย FJL05 4วัน 3คืน บิน CI_ATST

ทัวร์ไต้หวัน ชิงจิ้ง ลั่นเลย FJL05 4วัน 3คืน บิน CI_ATST

- เดินทางโดยสายการบินประจำชาติไต้หวัน - แช่น้ำแร่ภายในห้องพักส่วนตัว - ชมฟาร์มแกะชิงจิ้งที่สวยงาม - รับพลังธรรมชาติ ณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา - ช็อปปิ้ง ซีเหมินติง ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต - หมู่บ้านโบราณจิ่วเ...


วันเดินทาง
21 ต.ค. 2560 - 04 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 21,999บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Lion อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิว ฟาร์มชิงจิ้ง ปล่อยโคมผิงซี FJL18  7วัน 5คืน บิน SL

ทัวร์ไต้หวัน Lion อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิว ฟาร์มชิงจิ้ง ปล่อยโคมผิงซี FJL18 7วัน 5คืน บิน SL

- อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หรู่เก๋อเป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวัน คำว่า ทาโรโกะ (Taroko)มาจากภาษาของชาวพื้นเมืองมีความหมายว่าภูเขาที่ยิ่งใหญ่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซานชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน...


วันเดินทาง
21 ธ.ค. 2560 - 18 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 21,999บาท/ท่าน
Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาปสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว บินหรูอยู่สบาย FJL07 5วัน 3คืน บินBR_FMST

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาปสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว บินหรูอยู่สบาย FJL07 5วัน 3คืน บินBR_FMST

- วัดจงไถซานซื่อหรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนาม วัดหมื่นล้าน ด้วยทุนการสร้างวัดมากกว่าหมื่นล้านบาท - นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน - ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทราหรือ SUN MOON LAKEแหล่งน้ำจืดให...


วันเดินทาง
07 ต.ค. 2560 - 26 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 22,555บาท/ท่าน
Eva Air
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเเห่งชาติอาลีซาน ชมสวนสนพันปี เป๊ะเวอร์ FJL03 4วัน 3คืน บินTG_FMST

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานเเห่งชาติอาลีซาน ชมสวนสนพันปี เป๊ะเวอร์ FJL03 4วัน 3คืน บินTG_FMST

- เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติและทัศนียภาพของไต้หวัน - หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง นายหวง หยุง ฝูทหารผ่านศึกที่ได้สร้า...


วันเดินทาง
16 พ.ย. 2560 - 26 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 22,999บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง FJL19  5วัน 3คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง FJL19 5วัน 3คืน บินCI_FMST

- ชมสถานีรถไฟสวยติดอันดับโลก Formosa Boulevard Station - ชม ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด - นั่งรถไฟชมสวนสนพันปีที่ อุทยานแห...


วันเดินทาง
18 ธ.ค. 2560 - 02 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 22,999บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน 3อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว FJ13 5วัน 3คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน 3อุทยาน อาลีซาน ทาโรโกะ เหย๋หลิ่ว FJ13 5วัน 3คืน บินCI_FMST

- อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หรู่เก๋อเป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวัน คำว่า ทาโรโกะ (Taroko)มาจากภาษาของชาวพื้นเมืองมีความหมายว่าภูเขาที่ยิ่งใหญ่ - อุทยานแห่งชาติอาลีซานชมธรรมชาติบนเทือกเขาอาลีซาน...


วันเดินทาง
01 พ.ย. 2560 - 25 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 23,999บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Three Fever เที่ยวครบจบที่เดียว 3 อุทยาน SDT25 5 วัน 4 คืน บิน CI_ATST

ทัวร์ไต้หวัน Three Fever เที่ยวครบจบที่เดียว 3 อุทยาน SDT25 5 วัน 4 คืน บิน CI_ATST

-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค -ตึก 101 ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของ...


วันเดินทาง
10 ม.ค. 2561 - 14 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 25,888บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Deluxe Class SDT14 4 วัน 3 คืน บิน CI_ATST

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Deluxe Class SDT14 4 วัน 3 คืน บิน CI_ATST

-ตลาดกลางคืนฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไต้หวัน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่...


วันเดินทาง
17 ม.ค. 2561 - 08 มี.ค. 2561

เริ่มต้น 27,555บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkarn Lovely 5วัน 3คืน บินBR_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkarn Lovely 5วัน 3คืน บินBR_FMST

✺เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวันแวะชิมชาอู่หลงพันธุ์ดีที่ปลูกบนภูเขาสูงอันขึ้นชื่อและมีคุณภาพของไต้หวัน และเมืองเจียอี้ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามของเมือง ✺วัดจง...


วันเดินทาง
12 เม.ย. 2561 - 15 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 27,900บาท/ท่าน
Eva Air
ทัวร์ไต้หวัน Songkran So Cute 5วัน 4คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran So Cute 5วัน 4คืน บินCI_FMST

✺Gloria Outlet ห้างเอาท์เล็ตซึ่งประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ✺เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้...


วันเดินทาง
10 เม.ย. 2561 - 14 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 29,900บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran Charming 4วัน 3คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran Charming 4วัน 3คืน บินCI_FMST

✺พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี ซึ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มีอยู่ที่นี่จำนวนมากกว่า 620,000 ชิ้นจากทุกราชวงศ์ของจีน จนต้องหมุนเ...


วันเดินทาง
14 เม.ย. 2561 - 17 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 30,900บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran STUNNING 4วัน 3คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran STUNNING 4วัน 3คืน บินCI_FMST

✺เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามนำท่านช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมืองไถจงและมีร้านค้าครบครัน...


วันเดินทาง
12 เม.ย. 2561 - 15 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 33,900บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran Radiant 5วัน 4คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran Radiant 5วัน 4คืน บินCI_FMST

✺ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตรและได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ✺อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค...


วันเดินทาง
10 เม.ย. 2561 - 15 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 33,900บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran FULFILL 5วัน 4คืน บินTG_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran FULFILL 5วัน 4คืน บินTG_FMST

✺ชมตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึก) เพื่อให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน ตึกไทเป101 มีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชาวไต้หวัน ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้...


วันเดินทาง
12 เม.ย. 2561 - 16 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ไต้หวัน Songkran DELIGHT 5วัน 4คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran DELIGHT 5วัน 4คืน บินCI_FMST

✺ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ให้ท่านได้ขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 สัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชา...


วันเดินทาง
13 เม.ย. 2561 - 17 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน Songkran DELIGHT 5วัน 4คืน บินTG_FMST

ทัวร์ไต้หวัน Songkran DELIGHT 5วัน 4คืน บินTG_FMST

✺ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นตึกชั้น 89) ให้ท่านได้ขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 สัมผัสนวัตกรรมด้านวิศวกรรม และศักยภาพ ทางเทคโนโลยีของไต้หวัน สัญลักษณ์ของเมืองไทเปมีความสูงถึง 508 เมตร ได้รับการออกแบบโดยวิศวกรชา...


วันเดินทาง
13 เม.ย. 2561 - 17 เม.ย. 2561

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Thai Airway