ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นารา TZ13 4 วัน 3 คืน บิน TZ_ICTST

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นารา TZ13 4 วัน 3 คืน บิน TZ_ICTST

เดินทางเข้าสู่เมือง นารา นำท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ที่วัด โทไดจิ, เดินทางเข้าสู่เมืองโตเกียว,ไปชมศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ,นำท่านชมหรือ ปราสาททอง ...


วันเดินทาง
26 มี.ค. 2560 - 12 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 25,900บาท/ท่าน
Scoot Airline
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ดิสนีย์ซี พิ้งค์มอส COMBO TOKYO 5 วัน 3 คืน บิน XJ_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ดิสนีย์ซี พิ้งค์มอส COMBO TOKYO 5 วัน 3 คืน บิน XJ_GOHST

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟ ล่องเรือทะเลสาบอาชิได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงาม หุบเขาโอวาคุดานิ...


วันเดินทาง
09 พ.ค. 2560 - 29 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 26,900บาท/ท่าน
AirAsia X
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ  6 วัน 4 คืน บินLJ_COMST

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 6 วัน 4 คืน บินLJ_COMST

นำท่านเยี่ยมชม “วัดน้ำใสคิโยะมิสึ” สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงฮิงาชิยามะ นมัสการ “ศาลเจ้ายาซากะ” หรือเรียกอีกชื่อว่าศาลเจ้ากิอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในเมืองเกียวโต ...


วันเดินทาง
14 เม.ย. 2560 - 19 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 27,000บาท/ท่าน
Japan Airlines
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว สวนดอกไม้ฮามามัตสึ 6 วัน 3 คืน บิน TG_COMST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว สวนดอกไม้ฮามามัตสึ 6 วัน 3 คืน บิน TG_COMST

นมัสการองค์ “หลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ” เดินทางสู่ “เกียวโต” อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเยี่ยมชม “วัดน้ำใสคิโยะมิสึ” สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา เดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ” ที่สถิตย์ของ ...


วันเดินทาง
18 เม.ย. 2560 - 23 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 28,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ TZ14 4 วัน 3 คืน บินTZ_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ TZ14 4 วัน 3 คืน บินTZ_ITCST

เดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะบ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม ,นำท่านถ่ายรูปด้านนอก ทาคายาม่า จินยะ ,เดิมชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ , ชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ,น...


วันเดินทาง
16 เม.ย. 2560 - 21 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 29,900บาท/ท่าน
Scoot Airline
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต  5 วัน 2 คืน บินTG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต 5 วัน 2 คืน บินTG_GOHST

ชม ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ มีอายุกว่า 2,000 ปี นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1253 ชม วัดโทไดจิ เป็นวัด...


วันเดินทาง
17 พ.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 29,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว TZ93 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ICTST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว TZ93 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ICTST

นำท่านเดินทาง้ข้าสู่ปราสาทโอซาก้า จากนั้นเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นยาวนานกว่า 1,000 ปี สักการะบูชา วัดคินคะคุจิ ,เดินชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ป...


วันเดินทาง
24 มี.ค. 2560 - 04 ก.ค. 2560

เริ่มต้น 31,900บาท/ท่าน
Scoot Airline
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวฟูจิ 5 วัน 3 คืน บิน XJ _ SSST

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวฟูจิ 5 วัน 3 คืน บิน XJ _ SSST

ล่องทะเลสาบอาชิสัมผัสความงามราวกับภาพวาด สู่ศาลเจ้าฮาโกเน่อยู่กลางป่าทึบตามแนวชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวจำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซ็นน้ำแร่ธรรมชาติ สู่ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภู...


วันเดินทาง
05 เม.ย. 2560 - 19 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 33,900บาท/ท่าน
AirAsia X
ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ยูฟุอิน เบปปุ 5 วัน 3 คืน บินTG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ยูฟุอิน เบปปุ 5 วัน 3 คืน บินTG_GOHST

ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหล อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2...


วันเดินทาง
12 พ.ค. 2560 - 22 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 34,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า TZ12 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า TZ12 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ITCST

เดินชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ถ่ายรูปหน้าร้านทาคายาม่า,เดิมชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO ,ชมความสวยงามของปราสาทมัตสึโมโต้,ชมธรรมชาติในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ,ชมยอดเขาทาเทยาม่า,เดินบนกำแพงหิมะ,...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 14 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Scoot Airline
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว Eco Tokyo 6 วัน 4 คืน บินTG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว Eco Tokyo 6 วัน 4 คืน บินTG_GOHST

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่อยู่ในจังหวัดคะนะงะวะมีชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟ นำท่านล่องเรือทะเลสาบอาชิ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงาม ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุ...


วันเดินทาง
24 พ.ค. 2560 - 27 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 38,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA 7วัน4คืน บินXJ_SSST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA 7วัน4คืน บินXJ_SSST

สู่เมืองคามาคูระนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ล่องทะเลสาบอาชิเงาสะท้อนสวยงามของเม้าท์ ฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวจำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซ็นน้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ สู่ภูเขาไฟฟูจิสัมผ...


วันเดินทาง
01 เม.ย. 2560 - 27 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 41,900บาท/ท่าน
AirAsia X
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5วัน4คืน บินXJ_SSST

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5วัน4คืน บินXJ_SSST

สู่เกียวโตเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น สู่วัดคิโยมิสึดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายเกิดจากธรรมชาติ สู่ศาลเจ้าเฮย์อันสร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองเกียวโตครบรอบ 1100 ปี สู่ตัวเมือง นาโงย่าที่เก่า...


วันเดินทาง
11 พ.ค. 2560 - 14 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 41,900บาท/ท่าน
AirAsia X
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-NIKKO 4วัน3คืน บินXJ_SSST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-NIKKO 4วัน3คืน บินXJ_SSST

สู่สวนผลไม้เพลิดเพลินไปกับการเลือกชมและชิมสตรอเบอรี่ สู่วัดนาริตะซัง1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโต เมืองซาวาระเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่มีมากว่าพันปี สวนดอกไม้ฮิตาชิไคฮินมีขนาดกว่า 153เฮกเตอร์เต็มไปด้วยดอ...


วันเดินทาง
11 เม.ย. 2560 - 14 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 44,900บาท/ท่าน
AirAsia X
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวะ มัตสึโมโตะ โตเกียว 7วัน 4คืน บินJL_COMST

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวะ มัตสึโมโตะ โตเกียว 7วัน 4คืน บินJL_COMST

นำท่านเดินทางสู่ “เกียวโต” อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดว่าเป็นศูนย์กลางของเกาะฮอนชู สะพานโทเกะทสึเคียว” ชื่อสะพานแห่งนี้มีความหมายถึงสะพานที่สามารถมองเห็นดวงจันทร์อยู่เบื้องหน้า ส่วนเบื้องล่...


วันเดินทาง
18 เม.ย. 2560 - 24 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 44,900บาท/ท่าน
Japan Airlines
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโงย่า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน บินTG_GGTST

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโงย่า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน บินTG_GGTST

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโชแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และยังได้รับเลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995 เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กๆ ที่น่ารักซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต แหล่งรวมช่างไม้ฝีมือเ...


วันเดินทาง
10 พ.ค. 2560 - 06 ก.ค. 2560

เริ่มต้น 45,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ดิสนีย์แลนด์ วันสงกรานต์  6วัน 4คืน บินTG_COMST

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ดิสนีย์แลนด์ วันสงกรานต์ 6วัน 4คืน บินTG_COMST

นำทำนสู่สวนสนุกระดับโลก โตเกียว ดิสนีย์ แลนด์ ซึ่งเป็นดิสนีย์แห่งแรกของเอเชีย อิเล็คทริคพาเหรด จะจัดเป็นริ้วขบวนเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างสวยงาม และอลังการด้วยเครื่องแต่งกายของนักแสดงรวมทั้งต...


วันเดินทาง
13 เม.ย. 2560 - 18 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 46,500บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 5วัน 4คืน บินTZ_DKCST

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 5วัน 4คืน บินTZ_DKCST

 บินตรง ดอนเมืองโอซาก้า- /โอซาก้า -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 787 DREAMLINER (335 ที่นั่ง )  ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า ...


วันเดินทาง
12 เม.ย. 2560 - 16 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 46,999บาท/ท่าน
Scoot Airline
ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ โตเกียว ทาคายาม่า  6 วัน 4 คืน บิน TG_COMST

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ โตเกียว ทาคายาม่า 6 วัน 4 คืน บิน TG_COMST

เดินทางสู่ “หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ” หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 มุ่งหน้าสู่เมือง “ทาคายาม่า” เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม นำท่านชมที่ทำการเก่...


วันเดินทาง
18 เม.ย. 2560 - 23 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 47,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโตโตเกียวดิสนีย์แลนด์ HILIGHT-C 6 วีน 4 คืน บินTG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโตโตเกียวดิสนีย์แลนด์ HILIGHT-C 6 วีน 4 คืน บินTG_GOHST

เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ โซนTHE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการใหม่ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู...


วันเดินทาง
23 พ.ค. 2560 - 26 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 47,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอันเคียว บิเอะ คามิยู 6 วัน 4 คืน บินTG_SPBST

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอันเคียว บิเอะ คามิยู 6 วัน 4 คืน บินTG_SPBST

นำท่านชม ถ้ำน้ำแข็ง ไอซ์ พาวิเลียน ที่มีความแตกต่าง จากพิพิธภัณฑ์ เกล็ดหิมะ ตั้งแต่ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟหลากสี นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกริวเซ ที่มีความสูงถึง 90 เมตร และ น้ำตกงิงงะ ที่มีควา...


วันเดินทาง
16 พ.ค. 2560 - 18 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 48,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6วัน 3คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว 6วัน 3คืน บินTG_GBLST

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งสร้างโยโชกุน โตโยมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 (ค.ศ. 1585) เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก...


วันเดินทาง
31 มี.ค. 2560 - 05 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 54,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

นำท่านเดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานตากอากาศที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด นำท่านเดินทางสู่ดาเตะ จิไดมูระ หม...


วันเดินทาง
22 เม.ย. 2560 - 27 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 54,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สงกรานต์ 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด สงกรานต์ 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

นำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์โดราเอม่อน จะเป็นอาคารขนาด3ชั้น มีพื้นที่จัดแสดงทั้งสิ้น5,500ตรม ประกอบด้วยส่วนแสดงผลงานทั้งสิ้น 5 หมื่นชิ้น นำท่านเดินทางสู่อะควาเรียมแซลมอน เป็นสถานที่จัดแสดงปลาแซลมอนที่ม...


วันเดินทาง
09 เม.ย. 2560 - 14 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 57,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ สวนดอกไม้คุจู 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ สวนดอกไม้คุจู 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

นำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน เนื่องจากศาลเจ้านี้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับท่านสึกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ ผู้เป็นนั...


วันเดินทาง
10 เม.ย. 2560 - 15 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 59,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า ชิราคาวาโก 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นาโกย่า ชิราคาวาโก 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

เดินทางสู่ปราสาทโอซาก้าหรือโอซาก้าโจ ( ชมด้านนอก ) สถานที่สำคัญและยังเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโอซาก้าที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม สร้างขึ้นครั้งแรกในบริเวณที่เคยเป็นวัดอิชิยามะฮนกังจิเมื่อปีค.ศ.1583 ...


วันเดินทาง
14 เม.ย. 2560 - 19 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 63,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว สงกรานต์ 7วัน 4คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว สงกรานต์ 7วัน 4คืน บินTG_GBLST

นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ ย่านช็อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลา...


วันเดินทาง
10 เม.ย. 2560 - 16 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 66,900บาท/ท่าน
Thai Airway