ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ดิสนีย์ซี พิ้งค์มอส COMBO TOKYO 5 วัน 3 คืน บิน XJ_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ดิสนีย์ซี พิ้งค์มอส COMBO TOKYO 5 วัน 3 คืน บิน XJ_GOHST

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู่ในจังหวัดคะนะงะวะ ชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟ ล่องเรือทะเลสาบอาชิได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงาม หุบเขาโอวาคุดานิ...


วันเดินทาง
09 พ.ค. 2560 - 29 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 26,900บาท/ท่าน
AirAsia X
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว สวนดอกไม้ฮามามัตสึ 6 วัน 3 คืน บิน TG_COMST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว สวนดอกไม้ฮามามัตสึ 6 วัน 3 คืน บิน TG_COMST

นมัสการองค์ “หลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ” เดินทางสู่ “เกียวโต” อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น นำท่านเยี่ยมชม “วัดน้ำใสคิโยะมิสึ” สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา เดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ” ที่สถิตย์ของ ...


วันเดินทาง
18 เม.ย. 2560 - 23 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 28,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ TZ14 4 วัน 3 คืน บินTZ_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ TZ14 4 วัน 3 คืน บินTZ_ITCST

เดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะบ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม ,นำท่านถ่ายรูปด้านนอก ทาคายาม่า จินยะ ,เดิมชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ , ชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ,น...


วันเดินทาง
16 เม.ย. 2560 - 21 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 29,900บาท/ท่าน
Scoot Airline
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต  5 วัน 2 คืน บินTG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต 5 วัน 2 คืน บินTG_GOHST

ชม ศาลเจ้าอิเสะ เป็นศาลเจ้าชินโตที่มีชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ มีอายุกว่า 2,000 ปี นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1253 ชม วัดโทไดจิ เป็นวัด...


วันเดินทาง
17 พ.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 29,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว TZ93 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ICTST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว TZ93 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ICTST

นำท่านเดินทาง้ข้าสู่ปราสาทโอซาก้า จากนั้นเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นยาวนานกว่า 1,000 ปี สักการะบูชา วัดคินคะคุจิ ,เดินชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ป...


วันเดินทาง
24 มี.ค. 2560 - 04 ก.ค. 2560

เริ่มต้น 31,900บาท/ท่าน
Scoot Airline
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า TZ12 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า TZ12 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ITCST

เดินชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ถ่ายรูปหน้าร้านทาคายาม่า,เดิมชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO ,ชมความสวยงามของปราสาทมัตสึโมโต้,ชมธรรมชาติในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ,ชมยอดเขาทาเทยาม่า,เดินบนกำแพงหิมะ,...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 14 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Scoot Airline
ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ยูฟุอิน เบปปุ 5 วัน 3 คืน บินTG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น คิวชู ยูฟุอิน เบปปุ 5 วัน 3 คืน บินTG_GOHST

ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์มิจิซาเนะ สุงาวาระ เป็นวิหารเก่าแก่และมีผู้คนหลั่งไหล อะตอมมิคบอมบ์ ชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2...


วันเดินทาง
12 พ.ค. 2560 - 22 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 36,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว Eco Tokyo 6 วัน 4 คืน บินTG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว Eco Tokyo 6 วัน 4 คืน บินTG_GOHST

อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่อยู่ในจังหวัดคะนะงะวะมีชื่อเสียงในด้านน้ำพุร้อนซึ่งเกิดจากความร้อนของภูเขาไฟ นำท่านล่องเรือทะเลสาบอาชิ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงาม ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุ...


วันเดินทาง
24 พ.ค. 2560 - 27 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 38,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA 7วัน4คืน บินXJ_SSST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA 7วัน4คืน บินXJ_SSST

สู่เมืองคามาคูระนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ล่องทะเลสาบอาชิเงาสะท้อนสวยงามของเม้าท์ ฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวจำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซ็นน้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ สู่ภูเขาไฟฟูจิสัมผ...


วันเดินทาง
01 เม.ย. 2560 - 27 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 41,900บาท/ท่าน
AirAsia X
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5วัน4คืน บินXJ_SSST

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5วัน4คืน บินXJ_SSST

สู่เกียวโตเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น สู่วัดคิโยมิสึดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายเกิดจากธรรมชาติ สู่ศาลเจ้าเฮย์อันสร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองเกียวโตครบรอบ 1100 ปี สู่ตัวเมือง นาโงย่าที่เก่า...


วันเดินทาง
11 พ.ค. 2560 - 14 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 41,900บาท/ท่าน
AirAsia X
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโงย่า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน บินTG_GGTST

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโงย่า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน บินTG_GGTST

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโชแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และยังได้รับเลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995 เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กๆ ที่น่ารักซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต แหล่งรวมช่างไม้ฝีมือเ...


วันเดินทาง
10 พ.ค. 2560 - 06 ก.ค. 2560

เริ่มต้น 45,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว HILIGHT-B 6 วัน 4 คืน บินTG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว HILIGHT-B 6 วัน 4 คืน บินTG_GOHST

วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต คือยาวนานกว่า 1,200 ปี วัดคินคาคุจิ เป็นสถานที่พักผ่อน ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือ ศาลเจ้า...


วันเดินทาง
12 พ.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 45,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโตโตเกียวดิสนีย์แลนด์ HILIGHT-C 6 วีน 4 คืน บินTG_GOHST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโตโตเกียวดิสนีย์แลนด์ HILIGHT-C 6 วีน 4 คืน บินTG_GOHST

เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจากภาพยนตร์ โซนTHE FLYING DINOSAUR เปิดประสบการใหม่ นั่งรถไฟชินคันเซน หรือ รถไฟหัวกระสุน ด้วยความเร็วสูงสุดเฉลี่ย 240 ก.ม./ชม. อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตั้งอยู...


วันเดินทาง
23 พ.ค. 2560 - 26 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 47,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอันเคียว บิเอะ คามิยู 6 วัน 4 คืน บินTG_GGTST

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอันเคียว บิเอะ คามิยู 6 วัน 4 คืน บินTG_GGTST

นำท่านชม ถ้ำน้ำแข็ง ไอซ์ พาวิเลียน ที่มีความแตกต่าง จากพิพิธภัณฑ์ เกล็ดหิมะ ตั้งแต่ทางเดินเข้าจะถูกประดับด้วยแสงไฟหลากสี นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกริวเซ ที่มีความสูงถึง 90 เมตร และ น้ำตกงิงงะ ที่มีควา...


วันเดินทาง
16 พ.ค. 2560 - 18 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 48,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6วัน 4คืน บินTG_GBLST

นำท่านเดินทางสู่เมืองโนโบริเบตสึ เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโดและได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานตากอากาศที่มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด นำท่านเดินทางสู่ดาเตะ จิไดมูระ หม...


วันเดินทาง
22 เม.ย. 2560 - 27 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 54,900บาท/ท่าน
Thai Airway