ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นารา TZ13  4 วัน 3 คืน บิน TZ_ICTST

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นารา TZ13 4 วัน 3 คืน บิน TZ_ICTST

เดินทางเข้าสู่เมือง นารา นำท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ที่วัด โทไดจิ, เดินทางเข้าสู่เมืองโตเกียว,ไปชมศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ,นำท่านชมหรือ ปราสาททอง ...


วันเดินทาง
26 มี.ค. 2560 - 12 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 25,900บาท/ท่าน
Scoot Airline
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ TZ14 4 วัน 3 คืน บินTZ_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ชิราคาวาโกะ TZ14 4 วัน 3 คืน บินTZ_ITCST

เดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะบ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม ,นำท่านถ่ายรูปด้านนอก ทาคายาม่า จินยะ ,เดิมชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO เดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ , ชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ ,น...


วันเดินทาง
16 เม.ย. 2560 - 21 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 29,900บาท/ท่าน
Scoot Airline
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว TZ93 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ICTST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว TZ93 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ICTST

นำท่านเดินทาง้ข้าสู่ปราสาทโอซาก้า จากนั้นเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นยาวนานกว่า 1,000 ปี สักการะบูชา วัดคินคะคุจิ ,เดินชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ป...


วันเดินทาง
24 มี.ค. 2560 - 04 ก.ค. 2560

เริ่มต้น 31,900บาท/ท่าน
Scoot Airline
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวฟูจิ 5 วัน 3 คืน บิน XJ _ SSST

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียวฟูจิ 5 วัน 3 คืน บิน XJ _ SSST

ล่องทะเลสาบอาชิสัมผัสความงามราวกับภาพวาด สู่ศาลเจ้าฮาโกเน่อยู่กลางป่าทึบตามแนวชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวจำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซ็นน้ำแร่ธรรมชาติ สู่ภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสภู...


วันเดินทาง
05 เม.ย. 2560 - 19 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 33,900บาท/ท่าน
AirAsia X
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า TZ12 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า TZ12 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ITCST

เดินชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ถ่ายรูปหน้าร้านทาคายาม่า,เดิมชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO ,ชมความสวยงามของปราสาทมัตสึโมโต้,ชมธรรมชาติในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ,ชมยอดเขาทาเทยาม่า,เดินบนกำแพงหิมะ,...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 14 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900บาท/ท่าน
Scoot Airline
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า โอซาก้า 5วัน 3คืน บิน TZ_DKCST

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ทาคายาม่า โอซาก้า 5วัน 3คืน บิน TZ_DKCST

นำท่านเข้าสู่เมืองโตเกียว,วัดอาซะกุซ่า,ช้อปปิ้งชินจูกุ,เขตเมืองเก่าคาวาโคเอะ,เมืองนากาโน่,อาบน้ำแร่ออนเซ็น,จุดชมวิว HAKUBA SKI RESORT,หมู่บ้านชิราคาวาโกะ,เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ,เมืองกิฟุ มิตซุยพาร์ค...


วันเดินทาง
07 ธ.ค. 2559 - 26 มี.ค. 2560

เริ่มต้น 35,999บาท/ท่าน
Scoot Airline
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นาโงย่า เกียวโต Super Cool & Fruit 6วัน 3คืน บินXJ_GOST

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นาโงย่า เกียวโต Super Cool & Fruit 6วัน 3คืน บินXJ_GOST

สนามบินนาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุซะ-ช้อปปิ้งชินจุกุ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่ กิจกรรมถาดเลื่อนหิมะ ณ ลานสกี-ฟาร์มสตอเบอรี่ เมืองนาโงย่าNABAN...


วันเดินทาง
03 ก.พ. 2560 - 28 ก.พ. 2560

เริ่มต้น 36,900บาท/ท่าน
AirAsia X
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA 7วัน4คืน บินXJ_SSST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-OSAKA 7วัน4คืน บินXJ_SSST

สู่เมืองคามาคูระนมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ล่องทะเลสาบอาชิเงาสะท้อนสวยงามของเม้าท์ ฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวจำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซ็นน้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ สู่ภูเขาไฟฟูจิสัมผ...


วันเดินทาง
01 เม.ย. 2560 - 27 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 41,900บาท/ท่าน
AirAsia X
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5วัน4คืน บินXJ_SSST

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA-TAKAYAMA-TOKYO 5วัน4คืน บินXJ_SSST

สู่เกียวโตเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น สู่วัดคิโยมิสึดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์สามสายเกิดจากธรรมชาติ สู่ศาลเจ้าเฮย์อันสร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองเกียวโตครบรอบ 1100 ปี สู่ตัวเมือง นาโงย่าที่เก่า...


วันเดินทาง
11 พ.ค. 2560 - 14 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 41,900บาท/ท่าน
AirAsia X
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-NIKKO 4วัน3คืน บินXJ_SSST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO-NIKKO 4วัน3คืน บินXJ_SSST

สู่สวนผลไม้เพลิดเพลินไปกับการเลือกชมและชิมสตรอเบอรี่ สู่วัดนาริตะซัง1 ใน 3 วัดหลักของลัทธิคันโต เมืองซาวาระเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่มีมากว่าพันปี สวนดอกไม้ฮิตาชิไคฮินมีขนาดกว่า 153เฮกเตอร์เต็มไปด้วยดอ...


วันเดินทาง
11 เม.ย. 2560 - 14 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 44,900บาท/ท่าน
AirAsia X
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 5วัน 4คืน บินTZ_DKCST

ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า 5วัน 4คืน บินTZ_DKCST

 บินตรง ดอนเมืองโอซาก้า- /โอซาก้า -ดอนเมือง เดินทางโดยเครื่องบิน BOEING 787 DREAMLINER (335 ที่นั่ง )  ฟรีน้ำหนักกระเป๋าขาไป 20 กิโลกรัม และขากลับ 20 กิโลกรัม  พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า ...


วันเดินทาง
12 เม.ย. 2560 - 16 เม.ย. 2560

เริ่มต้น 46,999บาท/ท่าน
Scoot Airline
ทัวร์ญี่ปุ่น IYOIYO JAPAN ALPS TAKAYAMA SHIRAKAWAGO WITH NIKKO 6 วัน 4 คืน บิน TG_COMST

ทัวร์ญี่ปุ่น IYOIYO JAPAN ALPS TAKAYAMA SHIRAKAWAGO WITH NIKKO 6 วัน 4 คืน บิน TG_COMST

เส้นทางมรดกโลก หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - นิกโก้ ชมกำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ทาคายาม่า นาโกโน่ คารุยอิซาว่า กุมมะ ทุ่งพิงค์มอส ศาลเจ้าโทโชกุ คินูกาว่า สวนดอกไม้อาชิคางะ...


วันเดินทาง
18 เม.ย. 2560 - 23 มี.ค. 2560

เริ่มต้น 72,900บาท/ท่าน
Thai Airway