ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ พินาเคิล AUSSIE_04 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เพิร์ธ พินาเคิล AUSSIE_04 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

CAVERSHAM WILDLIFE PARK – พินาเคิล
ซิตี้ทัวร์เมืองเพิร์ธเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก 
ล่องเรือชมบรรยากาศของแม่น้ำสวอน สู่เมืองท่าฟรีแมนเทิล
สนุกสนานกับการเล่นแซนบอร์ด ณ เมืองพินาเคิล
ถ่ายรูปกับหมีโคอาล่า ณ WILDLIFE PARK

รหัสทัวร์:
AT_TG00014
ประเทศ:
ออสเตรเลีย
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
411

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • TG 483 / TG 482

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07-11 มิ.ย. 60 35,900 35,900 35,900 0 6,900 Thai Airway
booking 14-18 มิ.ย. 60 35,900 35,900 35,900 0 6,900 Thai Airway
booking 21-25 มิ.ย. 60 35,900 35,900 35,900 0 6,900 Thai Airway
booking 28 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60 35,900 35,900 35,900 0 6,900 Thai Airway
booking 02-06 ส.ค. 60 35,900 35,900 35,900 0 6,900 Thai Airway
booking 16-20 ส.ค. 60 35,900 35,900 35,900 0 6,900 Thai Airway
booking 23-27 ส.ค. 60 35,900 35,900 35,900 0 6,900 Thai Airway
booking 06-10 ก.ย. 60 35,900 35,900 35,900 0 6,900 Thai Airway
booking 13-17 ก.ย. 60 35,900 35,900 35,900 0 6,900 Thai Airway
booking 20-24 ก.ย. 60 35,900 35,900 35,900 0 6,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ออสเตรเลีย

วันที่ 1   กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)   -/-/-
   

 

วันที่ 2    เพิร์ธ –ล่องเรือ – เมืองท่าฟรีแมนเทิล - ชมเมือง – สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค – อิสระช้อปปิ้ง    -/L/D 
โรงแรม IBIS PERTH หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3   อุทยานแห่งชาติยันเซฟ – SAND DUNES - พินาเคิล – ช้อปปิ้ง   B/L/D 
โรงแรม IBIS PERTH หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 4   เพิร์ธ – ตลาดฟรีแมนเทิล - สวนสัตว์พื้นเมือง – โรงงานผลิตไวน์     B/L/D 
โรงแรม IBIS PERTH หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 5   ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ  B/L/-