ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 4 วัน 3 คืน PHOEK4HKGMFMNP บิน EK_PHST

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 4 วัน 3 คืน PHOEK4HKGMFMNP บิน EK_PHST

สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย THE VANETIAN
เกาะลันเตา  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วัดเจ้าแม่กวนอิม  
ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์   ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์   
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม 
เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ 
แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT
สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) AIRBUS A380
บินหรูเครื่องบิน  2 ชั้นลำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รหัสทัวร์:
HK_EK00026
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
304

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • EK384 / EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07-10 ต.ค. 60 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 14-17 ต.ค. 60 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 22-25 ต.ค. 60 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 26-29 ต.ค. 60 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 28-31 ต.ค. 60 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 04-07 พ.ย. 60 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 11-14 พ.ย. 60 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 18-21 พ.ย. 60 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 25-28 พ.ย. 60 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 07-10 ธ.ค. 60 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 21-24 ธ.ค. 60 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 23-26 ธ.ค. 60 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 25-28 ธ.ค. 60 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 26-29 ธ.ค. 60 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 27-30 ธ.ค. 60 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1   กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - SYMPHONY  OF  LIGHT - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท  -/-/D
โรงแรม EATON HOTEL / THE KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ NOVOTEL NATHAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2    นั่งรถรางพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ –  วัดแชกงหมิว – นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต  B/L/D 
โรงแรม EATON HOTEL / THE KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ NOVOTEL NATHAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3   ฮ่องกง –  มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม -  โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดสแควร์ - THE VENETIAN     B/L/D 
โรงแรม GOLDEN DRAGON HOTEL / GOLDEN  CROWN  CHINA HOTEL / CASA  REAL HOTEL / TAIPA SQUARE  HOTEL หรือ  GRAND VIEW HOTE หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 4  มาเก๊า – ฮ่องกง - ช้อปปิ้งนาธาน  –  ฮ่องกง – กรุงเทพฯ  B/-/-