ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์เเลนด์ 3 วัน 2 คืน PHOEK2HKGDIS บิน EK_PHST

ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์เเลนด์ 3 วัน 2 คืน PHOEK2HKGDIS บิน EK_PHST

ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) AIRBUS A380 บินหรูเครื่องบิน 2 ชั้นลำที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

รหัสทัวร์:
HK_EK00025
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
335

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • EK384 / EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 06-08 ต.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 13-15 ต.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 14-16 ต.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 20-22 ต.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 21-23 ต.ค. 60 21,900 20,900 19,900 0 0 Emirate
booking 22-24 ต.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 23-25 ต.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 24-26 ต.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 25-27 ต.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 27-29 ต.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 03-05 พ.ย. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 10-12 พ.ย. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 17-19 พ.ย. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 24-26 พ.ย. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 08-10 ธ.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 10-12 ธ.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 15-17 ธ.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 22-24 ธ.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 23-25 ธ.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 27-29 ธ.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 28-30 ธ.ค. 60 20,900 19,900 18,900 0 0 Emirate
booking 29-31 ธ.ค. 60 25,900 24,900 23,900 0 0 Emirate
booking 29-31 ธ.ค. 60 25,900 24,900 23,900 0 0 Emirate
booking 31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 25,900 24,900 23,900 0 0 Emirate
booking 31 ธ.ค. 60 - 02 ม.ค. 61 25,900 24,900 23,900 0 0 Emirate
booking 01-03 ม.ค. 61 23,900 22,900 21,900 0 0 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท  -/-/D
 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ      NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เท่านั้น

 

วันที่ 2  ฮ่องกงดิสนี่ย์แลนด์ (เต็มวัน)   B/-/- 
 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL  หรือ      NOVOTEL  NATHAN   HOTEL   เท่านั้น

 

วันที่ 3 (นั่งรถรางพีคเทรม)  สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม –  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 B/L/