ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน บิน EK_PHST

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน บิน EK_PHST

เกาะลันเตา  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน
นั่งพีคแทรมถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง
หาดรีพลัสเบย์  นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย
เทพเจ้าแห่งโชคลาภ   แก้ชง หมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว
ขอเรื่องสุขภาพร่างกาย  เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT
สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) AIRBUS A380
บินหรูเครื่องบิน 2 ชั้นลำที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

รหัสทัวร์:
HK_EK00024
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
218

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • EK384 / EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 02 - 04 มิ.ย. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 09 - 11 มิ.ย. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 16 - 18 มิ.ย. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 23 - 25 มิ.ย. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 07-09 ก.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 14-16 ก.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 21-23 ก.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 28-30 ก.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 04-06 ส.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 11-13 ส.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 13-15 ส.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 18-20 ส.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 25-27 ส.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 01-03 ก.ย. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 08-10 ก.ย. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 15-17 ก.ย. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 22-24 ก.ย. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY  OF  LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท  -/-/D
โรงแรม EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ NOVOTEL  NATHAN   HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2    นองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต  B/L/- 
โรงแรม  EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ NOVOTEL  NATHAN   HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3   (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์ – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม –  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ  B/L/-