ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล กรุงโดฮา 7 วัน 6 คืน บินQR_PCST

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล กรุงโดฮา  7 วัน 6 คืน บินQR_PCST

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก
ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทางวัฒนธรรมและทางวัตถุของจักรวรรดิออตโตมัน 
ช้อปปิ้งชื่อดัง ตลาด สไปซ์ มาร์เกต Spice Market หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา
ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร 
เข้าชม สุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตกแต่งภายใน ซึ่งทำเป็นลายดอกไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกกุหลาบ 
เดินข้ามถนนอีกครั้งสู่ อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน Yerebatan Sarnici สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียน ในปี ค.ศ. 532
ทางเข้าพระราชวังทอปกาปึ Topkapi Palace ซึ่งสร้างในสมัยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 หรือ เมห์เมตผู้พิชิต ภายหลังที่ทรงตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล
เดินทางสู่ เมืองบูซ่าร์ Bursa เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตุรกีซึ่งห่างจากอิสตันบูลประมาณ 235 มีพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางกิโลเมตร 
เดินสู่ ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา Bursa Silk Market  ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซาที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี 
มุ่งหน้าสู่ บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ 
ชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของ นครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus
ช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี
ชม พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า Mevlana Museum หรือสำนักลมวน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1231 
เดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก 
ชม นครใต้ดินไคมัคลี Underground City of Derinkuyu or Kaymakli  เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น 
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ Goreme Open Air Museum ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9
ชม “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance Show  ของสาวน้อยชาวตุรกี
เดินทางสู่ กรุงอังคาร่า  Ankara ตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล
ชม กรุงอังคาร่า Ankara เมืองแห่งศูนย์กลางการปกครอง เป็นที่ตั้งของกระทรวง ทบวงกรม มหาวิทยาลัย และสถานที่ราชการต่าง ๆ 
ชม อะนีเคเบอร์ Anikabir ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นเกียรติแก่มุสตาฟา เคมาล อตาเติร์ก Mustafa Kemal Ataturk 

รหัสทัวร์:
TR_QR00001
ประเทศ:
ตุรกี
สายการบิน:
Qatar Airways
เข้าชม:
159

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • QR 831,QR 245 /QR 258,QR 836

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 13-20 พ.ค.60 29,900 29,900 29,900 0 7,000 Qatar Airways
booking 20-27 พ.ค.60 29,900 29,900 29,900 0 7,000 Qatar Airways
booking 21-28 พ.ค.60 29,900 29,900 29,900 0 7,000 Qatar Airways
booking 27 พ.ค.-03 มิ.ย.60 29,900 29,900 29,900 0 7,000 Qatar Airways
booking 28 พ.ค.-04 มิ.ย.60 29,900 29,900 29,900 0 7,000 Qatar Airways


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตุรกี

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดหา-อิสตันบูล   -/-/-
 พักโรงแรม Ramada Encore Hotel 4*หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2    ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง - ตลาดสไปซ์-ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย- อ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน   B/L/D 
 พักโรงแรม Ramada Encore Hotel 4* หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3   อิสตันบูล-เมืองบูซาร์-เมืองอิซเมียร์   B/L/D 
พักโรงแรม Armis Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4    เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้ง-โรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)    B/-/- 
 พักโรงแรม Tripolis Hotel 4*   หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 5   เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย   -/-/D
 พักโรงแรม Gold Yildirim Hotel 4*    หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ 6   เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์เกอเรเม่-เมืองใต้ดินไคมัคลี่-โชว์ระบำพื้นเมือง Belly Dance Show   B/L/D 
 พักโรงแรม Gold Yildirim Hotel 4* หรือเทียบเท่า       

 

วันที่ 7   เมืองอังคาร่า-กรุงโดฮา-กรุงเทพมหานคร   -/-/-