ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน บินFD_GOHST

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน บินFD_GOHST

ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน
นำท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่สร้างขึ้นระหว่าง ค.ศ.1602-1640 แต่โดนไฟไหม้ในปี 1835 
ชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการในบรรยากาศลาสเวกัสให้ท่านอิสระพักผ่อนถ่ายรูปและชมความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัสและได้ชมท้องฟ้าจำลองเสมือนจริงภายในเวเนเชี่ยน
เซนาโด้สแควร์ ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส 
นำท่านเดินทางสู่ศูนย์สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ และชมสินค้าพื้นเมืองของเมืองจูไห่ 
มุ่งหน้าสู่วัดผู่โถว นมัสการองค์สังกระจายเพื่อความอุดมสมบูรณ์ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความโชคดี
เดินทางผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทำไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย

รหัสทัวร์:
MO_FD00001
ประเทศ:
มาเก๊า
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
75

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • FD760,FD763

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01-03 เม.ย.60 7,900 0 0 0 4,000 Air Asia
booking 02-04 เม.ย.60 7,900 0 0 0 4,000 Air Asia
booking 08-10 เม.ย.60 7,900 0 0 0 4,000 Air Asia
booking 09-11เม.ย.60 7,900 0 0 0 4,000 Air Asia
booking 20-22 เม.ย.60 7,900 0 0 0 4,000 Air Asia
booking 21-23 เม.ย.60 7,900 0 0 0 4,000 Air Asia
booking 22-24 เม.ย.60 7,900 0 0 0 4,000 Air Asia
booking 23-25 เม.ย.60 7,900 0 0 0 4,000 Air Asia
booking 13-15 เม.ย.60 14,900 0 0 0 6,000 Air Asia
booking 14-16 เม.ย.60 14,900 0 0 0 6,000 Air Asia
booking 15-17 เม.ย.60 9,900 0 0 0 5,000 Air Asia
booking 16-18 เม.ย.60 9,900 0 0 0 5,000 Air Asia
booking 29 เม.ย.60 – 01 พ.ค.60 11,900 0 0 0 5,000 Air Asia
booking 04-06 พ.ค.60 9,900 0 0 0 5,000 Air Asia
booking 05-07 พ.ค.60 11,900 0 0 0 5,000 Air Asia
booking 06-08 พ.ค.60 7,900 0 0 0 4,000 Air Asia
booking 07-09 พ.ค.60 7,900 0 0 0 40,000 Air Asia
booking 11-13 พ.ค.60 7,900 0 0 0 40,000 Air Asia
booking 12-14 พ.ค.60 7,900 0 0 0 40,000 Air Asia
booking 13-15 พ.ค.60 7,900 0 0 0 40,000 Air Asia
booking 14-16 พ.ค.60 7,900 0 0 0 40,000 Air Asia
booking 18-20 พ.ค.60 7,900 0 0 0 40,000 Air Asia
booking 19-21 พ.ค.60 7,900 0 0 0 40,000 Air Asia
booking 20-22 พ.ค.60 7,900 0 0 0 40,000 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์มาเก๊า

วันที่ 1 

 กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่

 -/L/D
   พัก365ART  HOTEL หรือเที่ยบเท่า

 

วันที่ 2    จู่ไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว-ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์      B/L/D
 พัก365ART  HOTEL หรือเที่ยบเท่า

 

วันที่ 3 

 จูไห่-มาเก๊า-กรุงเทพฯจูไห่-มาเก๊า-กรุงเทพฯ 

 B/-/-