ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโงย่า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน บินTG_GGTST

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโงย่า ทาคายาม่า เกียวโต 5 วัน 3 คืน บินTG_GGTST

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านสไตล์กัชโชแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และยังได้รับเลือกเป็นมรดกโลกในปี 1995 
เมืองทาคายาม่า เมืองเล็กๆ ที่น่ารักซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต แหล่งรวมช่างไม้ฝีมือเลื่องชื่อของญี่ปุ่น 
นำท่านใส่ชุดกิโมโน เดินเที่ยวในเมืองเกียวโต พร้อมแต่งตัว ทำผม ที่นี่มีชุดให้ท่านเลือกมากมาย ให้ท่านได้
ปราสาททองคินคะคุจิหรือปราสาททอง เดิมเป็นสถานตากอากาศของโชกุนโยชิมิสึ (Yoshimitsu) แห่งตระกูลอาชิคางะ 
ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร
วัดคิโยมิสึ หรือ   วัดน้ำใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามา  สาเหตุที่เรียกว่า "วัดน้ำใส" 
อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า  หรือ นำท่านเดินทางสู่สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ตื่นเต้นระทึกขวัญ และสนุกสนานกับเครื่องเล่นผจญภัยไปในดินแดนของหนังดังที่มีชื่อเสียง

รหัสทัวร์:
JP_TG00033
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
126

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • TG 644,TG 673

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07 - 11 มิ.ย.60 45,900 42,900 42,900 0 7,900 Thai Airway
booking 21 - 25 มิ.ย.60 45,900 42,900 42,900 0 7,900 Thai Airway
booking 06 - 10 ก.ค.60 45,900 42,900 42,900 0 7,900 Thai Airway
booking 19 - 23 ก.ค.60 45,900 42,900 42,900 0 7,900 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1   กรุงเทพฯ - นาโงย่า   -/-/-
   

 

วันที่ 2   เมืองนาโงย่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซานมาจิซูจิ       -/L/D 
 โรงแรม กิฟุ แกรนด์ หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3   เมืองเกียวโต - ใส่ชุดกิโมโน เดินเที่ยวในเมืองเกียวโต - ปราสาททองคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิโยมิสึ - เมืองโอซาก้า   -/L/D
 โรงแรม เคเคอาร์ หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4   อิสระช้อปปิ้งในเมืองโอซาก้า หรือ เข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)   -/L/D 
 โรงแรม เคเคอาร์ หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5 

เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) - ชินไซบาชิ - สนามบิน

 -/L/D