ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์อิตาลี ฟลอเร้นช์ โคลสเซียม EUR_07A บินTG_DSST

ทัวร์อิตาลี ฟลอเร้นช์ โคลสเซียม EUR_07A บินTG_DSST

เดินทางสู่เมืองเวอโรน่า เมืองต้นกำเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต 
มุ่งสู่จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี 
ลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนิส มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ 
เข้าสู่จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์"
นำคณะเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์
เดินทางสู่สถานีรถไฟ และเดินทางสู่ตอนใต้ของประเทศในเขตคาบสมุทรอิตาลีด้วยรถไฟด่วน
นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือเมืองนาโปลี เพื่อลงเรือสู่เกาะคาปรี เกาะเล็กๆที่มีธรรมชาติที่สวยงาม
เปลี่ยนลงเรือเล็กไปชมถ้ำบลูกร็อตโต้ ที่มีความงดงามอย่างมากและมีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก
นำคณะลงเรือ Jet นำท่านกลับสู่ฝั่งที่เมืองซอเรนโต้ (Sorrento) เมืองชายทะเลที่มีตัวเมืองเรียงรายตามแนวของผาหินสูง 
เดินทางสู่นครวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระ และศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 
นำท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

รหัสทัวร์:
IT_TG00006
ประเทศ:
อิตาลี
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
63

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • TG 940,TG 945

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 24 มี.ค.-03 เม.ย. 60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 07-17 เม.ย. 60 118,000 107,000 95,000 0 14,000 Thai Airway
booking 21 เม.ย.-01 พ.ค.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 28 เม.ย.-08 พ.ค.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 05-15 พ.ค.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 12-22 พ.ค.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 19-29 พ.ค.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 26 พ.ค.-05 มิ.ย.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 02-12 มิ.ย.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 09-19 มิ.ย.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 16-26 มิ.ย.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 23 มิ.ย.-03 ก.ค.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 30 มิ.ย.-10 ก.ค.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 07-17 ก.ค.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 14-24 ก.ค.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 21-31 ก.ค.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 28 ก.ค.- 07 ส.ค.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 04-14 ส.ค.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 11-21 ส.ค.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 18-28 ส.ค.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 25 ส.ค.-04 ก.ย.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 01-11 ก.ย.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 08-18 ก.ย.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway
booking 15-25 ก.ย.60 107,000 97,000 86,000 0 13,000 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อิตาลี

วันที่ 1    ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)   -/-/+
   

 

วันที่ 2   มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-ปาโดวา-เมืองอาบาโน่ เทรอเม่      -/L/D
 พัก HOTEL TERME BRISTOL BUJA ABANO TERME หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 3   เมืองอาบาโน่เทรอเม่-เวนิสเมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า   B/L/D
 พัก AC HOTEL PISA  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4   เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี   B/L/D 
 พัก  STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 5   นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)   B/L/D
 พัก HOTEL LA PALMA CAPRI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 6  เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม           B/L/D
 พัก H10 ROMA CITTA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 

 

วันที่ 6  เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม           B/L/D
 พัก H10 ROMA CITTA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 7   พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน   B/L/D 
 พัก H10 ROMA CITTA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 8   เดินทางสู่สนามบิน   -/-/- 
   

 

วันที่ 9   เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ      -/-/-