ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว สวนดอกไม้ฮามามัตสึ 6 วัน 3 คืน บิน TG_COMST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โตเกียว สวนดอกไม้ฮามามัตสึ 6 วัน 3 คืน บิน TG_COMST

นมัสการองค์ “หลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ” 
เดินทางสู่ “เกียวโต” อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น    
นำท่านเยี่ยมชม “วัดน้ำใสคิโยะมิสึ” สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา
เดินทางสู่ “ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ” ที่สถิตย์ของ “พระแม่โพสพ” เทพเจ้าที่เป็นนับถือยิ่งของประชาชน
นำท่านเดินทางสู่ “นาโกย่า” เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจการค้า
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ” ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลาง
พาชม “สวนดอกไม้ฮามามัตสึ” นำท่านชมดอกไม้นานาพันธุ์ทั้งในช่วงฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อน 
นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “ชิซึโอะกะ” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณภูมิภาคชูบุของประเทศญี่ปุ่น
เพลิดเพลินกับ “จุดชมวิวความงามของภูเขาไฟฟูจิ มิชิมะ สกาย วอล์ค” เป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
เดินทางสู่เมือง “โกเท็มบะ” อิสระช้อปปิ้ง “พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต” ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยที่ราคาถูก
“บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮักไค” สระน้ำที่เกิดจากธรรมชาติมีอายุกว่า 1,200 ปี 
ชมความงามแห่ง “ภูเขาไฟฟูจิ” 
ย่านช้อปปิ้ง“ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด
แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า “ย่านวัยรุ่นฮาราจูกุ” 
นำท่านเดินทางสู่ “โอะไดบะ” เมืองใหม่ที่เกิดมาจากการถมทะเลบริเวณปากอ่าวโตเกียว 
พาท่านสู่ ODAIBA LIBERTY รูปปั้นอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ 
ชม “กันดั้ม ฟร้อนท์ โตเกียว” เป็นหุ่นยนต์สูงใหญ่ที่สามารถเคลื่อนไหวไปมาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

รหัสทัวร์:
JP_TG00031
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
102

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • TG 622,TG 661

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 18-23 เม.ย 60 28,900 28,900 20,900 0 5,900 Thai Airway
booking 23-28 พ.ค.60 28,900 28,900 20,900 0 5,900 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

เกาะฮอนชู นารา หลวงพ่อโตไดบุทสึ เกียวโต วัดน้ำใสคิโยะมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ไอจิ นาโกย่า ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ สวนดอกไม้ฮามามัตสึ ชิซึโอะกะ ภูเขาไฟฟูจิ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ตโกเท็มบะ โอะชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว ชินจูกุ วัดอาซากุซะ เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ โอไดบะ สะพานเรนโบว์ กันดั้มฟร้อนท์โตเกียว ไดเวอร์ซิตี้ ฮาเนะดะ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1   กรุงเทพฯ     -/-/- 
   

 

วันที่ 2    ประเทศญี่ปุ่น – เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติคันไซ (นครโอซาก้า) – นารา นมัสการหลวงพ่อโตไดบุทสึ (มรดกโลก) - เกียวโต - วัดน้ำใสคิโยะมิสึ (มรดกโลก)  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ไอจิ - นาโกย่า - อิ่มอร่อยกับอิ่มอร่อยกับเมนูหมูชุบแป้งทอดราดซอสมิโสะกรอบนอกนุ่มใน  -/L/D 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA TOKYU REI หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3   นาโกย่า – ทะเลสาบปลาไหลฮามานะ – สวนดอกไม้ฮามามัตสึ – ชิซึโอะกะ – จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ “มิชิมะ สกาย วอล์ค” - โกเท็มบะ – ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ต – อิ่มอร่อยกับเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปู (ไม่อั้น)  อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น  B/L/D 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก GOTEMBA FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4    โกเท็มบะ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์โอะชิโนะฮัคไค - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับอากาศ) - มหานครโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ อร่อยบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัว พร้อมด้วยเครื่องดื่มซอฟท์ดริ้งค์ (ไม่อั้น)     B/L/D 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก TOKYO SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5     โตเกียว - วัดอาซากุซะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ  - อร่อยกับเมนูราเม็งชื่อดัง - โอไดบะ - จุดชมวิวสะพานเรนโบว์ - กันดั้มฟร้อนท์โตเกียว (หุ่นกันดั้มเท่าตัวจริง) - ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้ - ฮาเนะดะ​   B/L/- 
   

 

วันที่ 6   สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ – ประเทศไทย – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)  -/-/-