ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ โตเกียว ทาคายาม่า 6 วัน 4 คืน บิน TG_COMST

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก้ โตเกียว ทาคายาม่า  6 วัน 4 คืน บิน TG_COMST

เดินทางสู่ “หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ” หมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 
มุ่งหน้าสู่เมือง “ทาคายาม่า” เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม 
นำท่านชมที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า” ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ
ทดลองชิม “เนื้อวัวฮิดะย่างชั้นเยี่ยม” รสชาตินุ่ม ละลายในปาก 
เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมกับ ''กำแพงหิมะ เจแปน แอลป์” 
นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่า ด้วยความสูง ถึง 3,015 เมตร 
เดินทางสู่เมือง “คารุอิซาว่า” ที่ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟอะซะมะ
นำท่านเดินทางสู่จังหวัด “กุมมะ” ตั้งอยู่ใจกลางของเกาะประเทศญี่ปุ่น 
มุ่งหน้าสู่จังหวัด “โทจิงิ” เพื่อนำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้” หนึ่งในสถานที่ที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่น 
นำท่านชม “ศาลเจ้าโทโชขุ” ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะ
จากนำพาท่านมุ่งหน้าสู่เมือง “คินูกาว่า องเซ็น” เมืองที่มีชื่อเสียงด้านการอาบน้ำแร่ 
นำท่านเดินทางสู่ “สวนดอกไม้อาชิคางะ” ตื่นตะลึงกับธรรมชาติที่คัดสรรความงดงาม
พาท่านชื่นชมกับ “ดอกทิวลิปเมืองหนาว” นอกจากนี้ยังมีดอก Azalea [つつじ] Spiraea
นำท่านเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งที่คนไทยคุ้นเคยอย่างดี “ย่านชินจูกุ” เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิด
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุซะ” วัดที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือ
ช้อปปิ้งที่   “อิออนช้อปปิ้งมอลล์” ห้างที่ใหญ่ที่สุดในแถบนาริตะ

รหัสทัวร์:
JP_TG00030
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
127

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • TG 644,TG 677

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 18-23 เม.ย.60 47,900 47,900 33,900 0 8,900 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1   กรุงเทพฯ     -/-/- 
   

 

วันที่ 2   ประเทศญี่ปุ่น - เกาะฮอนชู - สนามบินนานาชาติชูบุ เซ็นแทร - ฮิดะ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ - อิ่มอร่อยกับเซ็ตเมนูปลาชื่อดัง - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เดินเล่นถนนโบราณซันมาชิซูจิ - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ    -/L/D 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก TATEYAMA KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3   โทยาม่า - เส้นทางโรแมนติค “กำแพงหิมะ เจแปน แอลป์” - นากาโน่ - คารุอิซาว่า - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ   B/L/D 
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก KARUIZAWA GREEN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4   คารุอิซาว่า - กุมมะ - ชมความงามทุ่งพิ้งค์มอส - โทจิงิ - อุทยานแห่งชาตินิกโก้ เยี่ยมชมศาลเจ้าโทโชขุ (มรดกโลก) - คินุกาว่า องเซ็น - อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ​    B/L/D 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA ONSEN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5    คินุกาว่า - สวนดอกไม้อะชิคางะ - มหานครโตเกียว - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ - อิ่มอร่อยกับเมนูอัพเกรดบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างรายการทีวีแชมป์เปี้ยนและขาปูยักษ์ (ไม่อั้น)​   B/L/D 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6   โตเกียว - วัดอาซากุซะ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ - นาริตะ - ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินนานาชาตินาริตะ - ประเทศไทย - สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)    B/-/-