ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว TZ93 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ICTST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โตเกียว TZ93 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ICTST

นำท่านเดินทาง้ข้าสู่ปราสาทโอซาก้า 
จากนั้นเดินทางสู่เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นยาวนานกว่า 1,000 ปี 
สักการะบูชา วัดคินคะคุจิ ,เดินชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม
พาท่านเยี่ยมชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า
เยือนชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิ ซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน
นำท่านเดินทางไปจังหวัดยามานาซิ ชม หมู่บ้านน้ำใส-โอชิโนะฮัคไก ชมบ่อน้ำที่แปดในโอชิโนะ 
นำท่านเดินทางไปที่ Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในบ้านจำลองแผ่นดินไหว 
เดินทางเข้าสู่โตเกียว เมืองหลวง เดินทางสู่ วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ
จากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่น

รหัสทัวร์:
JP_TZ00007
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Scoot Airline
เข้าชม:
304

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • TZ298,TZ291

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 19-23 พ.ค.60 32,900 32,900 34,900 7,000 8,500 Scoot Airline
booking 26-30 พ.ค.60 32,900 32,900 34,900 7,000 8,500 Scoot Airline
booking 02-06 มิ.ย.60 32,900 32,900 34,900 7,000 8,500 Scoot Airline
booking 09-13 มิ.ย.60 31,900 31,900 34,900 7,000 8,500 Scoot Airline
booking 16-20 มิ.ย.60 31,900 31,900 34,900 7,000 8,500 Scoot Airline
booking 23-27มิ.ย.60 31,900 31,900 34,900 7,000 8,500 Scoot Airline
booking 30 มิ.ย.-04 ก.ค.60 31,900 31,900 34,900 7,000 8,500 Scoot Airline


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1   กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ – โอซาก้า - ชินไชบาชิ    -/-/D
 ที่พัก: Plaza Osaka หรือย่านคันไซ (โอซาก้า, โกเบ, เกียวโต หรือคันไซ) หรือระดับใกล้เคียงกัน   

 

วันที่ 2   ปราสาทโอซาก้า - เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคะคุจิ – กุโจ/กิฟุ   B/L/D 
 ที่พัก: Gujo Kogen HOTEL /กิฟุ/ย่านนาโกย่า หรือระดับใกล้เคียงกัน  

 

วันที่ 3   หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต – มัตสึโมโต้/นากาโนะ   B/L/D 
 ที่พัก: Tateshina Park Hotel/ Matsumoto Tokyo Rei หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่ 4   นากาโนะ - โอชิโนะฮัคไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชินจูกุ - นาริตะ   B/L/- 
 ที่พัก: NIKKO NARITA HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน

 

วันที่ 5   นาริตะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง   B/-/-