ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า TZ12 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ITCST

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า TZ12 5 วัน 4 คืน บิน TZ_ITCST

เดินชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,ถ่ายรูปหน้าร้านทาคายาม่า,เดิมชมหมู่บ้าน LITTLE KYOTO ,ชมความสวยงามของปราสาทมัตสึโมโต้,ชมธรรมชาติในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ,ชมยอดเขาทาเทยาม่า,เดินบนกำแพงหิมะ,ชมเขื่อนคุโรเบะ,ชมวัดคินคะคุจิ,ไหว้ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ,ช้อปย่านชินไซบาชิ,ช้อปปิ้งริงกุเอาท์เล็ท  

รหัสทัวร์:
JP_TZ00002
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
Scoot Airline
เข้าชม:
156

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • TZ298,TZ297

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 19-23 เม.ย.60 38,900 0 0 7,000 8,500 Scoot Airline
booking 26-30 เม.ย.60 38,900 0 0 7,000 8,500 Scoot Airline
booking 03-07 พ.ค.60 39,900 0 0 7,000 8,500 Scoot Airline
booking 10-14 พ.ค.60 39,900 0 0 7,000 8,500 Scoot Airline
booking 17-21 พ.ค.60 36,900 0 0 7,000 8,500 Scoot Airline
booking 24-28 พ.ค.60 36,900 0 0 7,000 8,500 Scoot Airline
booking 31พ.ค. – 04มิ.ย.60 36,900 0 0 7,000 8,500 Scoot Airline
booking 07-11 มิ.ย.60 35,900 0 0 7,000 8,500 Scoot Airline
booking 14-18 มิ.ย.60 35,900 0 0 7,000 8,500 Scoot Airline


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

วันที่ 1   กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง - สนามบินคันไซ โอซาก้า - นาโกย่า    -/-/-
 พักที่ Gifu Hashima Shinkansen Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย      

 

วันที่ 2     นาโกย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่าจินยะ – Little Kyoto - ปราสาทมัตสึโมโต้    B/L/D 
 ที่พัก:  Premier Hotel Cabin Matsumoto หรือระดับใกล้เคียงกัน หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 

วันที่ 3   เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยามะ คุโรเบะ – กำแพงหิมะ – คานาซาว่า – กุโจ   B/L/D 
 ที่พัก:  GUJO KOGEN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 

วันที่ 4   กุโจ – เกียวโต - วัดทอง คินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า – ชินไชบาชิ   B/L/D 
 ที่พัก:  FP Hotel หรือย่านคันไซ (โอซาก้า, โกเบ, เกียวโต, วาคายาม่า)  

 

วันที่ 5   ปราสาทโอซาก้า – ริงกุเอ้าท์เลท – สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง   B/L/-