ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3คืน บิน WE _SSST

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์ 4 วัน 3คืน บิน WE _SSST

สู่จางเจียเจี้ยเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของจีน 
สะพานแก้วจางเจียเจี้ยสะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
หุบเขาป่ายจ้างสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ
เขาเทียนเหมินซานภูเขาที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย 
ถ้ำประตูสวรรค์  เป็น 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยของจีน
ภาพเขียนทรายสถานที่จัดแสดงภาพวาดของหลี่จวินเซิงเป็นผู้ที่ริเริ่มศิลปะแบบใหม่  
ร้านหยกเป็นเครื่องประดับนำโชค 

รหัสทัวร์:
CN_WE00004
ประเทศ:
จีน
สายการบิน:
Thai Smile
เข้าชม:
356

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • WE616/WE617

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 21-24 พ.ค. 60 12,888 12,888 15,888 0 3,500 Thai Smile
booking 28-31 พ.ค. 60 12,888 12,888 15,888 0 3,500 Thai Smile
booking 04-07 มิ.ย. 60 12,888 12,888 15,888 0 3,500 Thai Smile
booking 11-14 มิ.ย. 60 12,888 12,888 15,888 0 3,500 Thai Smile
booking 18-21 มิ.ย. 60 12,888 12,888 15,888 0 3,500 Thai Smile
booking 25-28 มิ.ย. 60 12,888 12,888 15,888 0 3,500 Thai Smile
booking 02-05 ก.ค. 60 13,888 13,888 16,888 0 3,500 Thai Smile
booking 09-12 ก.ค. 60 13,888 13,888 16,888 0 3,500 Thai Smile
booking 16-19 ก.ค. 60 13,888 13,888 16,888 0 3,500 Thai Smile
booking 23-26 ก.ค. 60 13,888 13,888 16,888 0 3,500 Thai Smile
booking 30 ก.ค. - 02 ส.ค. 60 13,888 13,888 16,888 0 3,500 Thai Smile
booking 06-09 ส.ค. 60 13,888 13,888 16,888 0 3,500 Thai Smile
booking 13-16 ส.ค. 60 13,888 13,888 16,888 0 3,500 Thai Smile
booking 20-23 ส.ค. 60 13,888 13,888 16,888 0 3,500 Thai Smile
booking 27-30 ส.ค. 60 13,888 13,888 16,888 0 3,500 Thai Smile
booking 03-06 ก.ย. 60 13,888 13,888 16,888 0 3,500 Thai Smile
booking 10-13 ก.ย. 60 13,888 13,888 16,888 0 3,500 Thai Smile
booking 17-20 ก.ย. 60 13,888 13,888 16,888 0 3,500 Thai Smile
booking 24-27 ก.ย. 60 13,888 13,888 16,888 0 3,500 Thai Smile
booking 22-25 ต.ค. 60 16,888 16,888 19,888 0 3,500 Thai Smile


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์จีน

วันที่ 1  กรุงเทพฯ-ฉางซา-จางเจียเจี้ย   -/-/-
โรงแรม JIN HUA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2  ร้านผ้าไหม-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง-ร้านยางพารา    B/L/D 
โรงแรม JIN HUA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ร้านนวดเท้า-เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)-ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ประตูสวรรค์-ภาพวาดทราย-ร้านหยก  B/L/D 
โรงแรม JIN HUA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 
 

 

วันที่ 4  จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ  B/L/D