ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี โปรประหยัด ราคาจิ๊บจิ๊บ MMR012 3วัน 2คืน บิน DD_BNST

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี โปรประหยัด ราคาจิ๊บจิ๊บ  MMR012  3วัน 2คืน บิน DD_BNST

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอ,งพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม,ขอพรเทพทันใจ,เทพกระซิบ, สักการะเจดีย์โบตะทาวน์,สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน,ขอพรหมอนวดเทวดา, นมัสการพระนอนตาหวาน+สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน,ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย

รหัสทัวร์:
MM_DD00008
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Nok Air
เข้าชม:
97

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • DD 4234/DD 4235

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 03-05 มี.ค.60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 11-13 มี.ค.60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 17-19 มี.ค.60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 18-20 มี.ค.60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 24-26 มี.ค.60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 25-27 มี.ค.60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 03-12 เม.ย.60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 01-03 เม.ย.60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 06-08 เม.ย.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 08-10 เม.ย.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 13-15 เม.ย.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 14-06 เม.ย.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 15-17 เม.ย.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 21-23 เม.ย.60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 22-24 เม.ย.60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 28-30 เม.ย.60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 29 เม.ย.-01 พ.ค.60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 05-07 พ.ค.60 12,900 12,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 06-08 พ.ค.60 12,900 12,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 12-14 พ.ค.60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 13-15 พ.ค.60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 19-21 พ.ค.60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 20-22 พ.ค.60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 26-28 พ.ค.60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 27-29 พ.ค.60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 02-4 มิ.ย.60 11,900 10,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 03-05 มิ.ย.60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 09-11 มิ.ย.60 11,900 10,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 10-12 มิ.ย.60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 16-18 มิ.ย.60 11,900 10,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 17-19 มิ.ย.60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 23-25 มิ.ย.60 11,900 10,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 24-26 มิ.ย.60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 30 มิ.ย.-2 ก.ค.60 11,900 10,500 10,900 0 3,000 Nok Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1 

 กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)  -/L/D 
 พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2   พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ๊คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - หงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  ฺB/L/D

 โรงแรมระดับ 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR  โรงแรมระดับ 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR

 

วันที่ 3 

 ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - กรุงเทพย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ  - เทพกระซิบ -กรุงเทพ

 B/-/-