ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี โปรประหยัด ราคาจิ๊บจิ๊บ 3 วัน 2 คืน MMR012 บิน DD_BNST

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี โปรประหยัด ราคาจิ๊บจิ๊บ  3 วัน 2 คืน MMR012  บิน DD_BNST

โปรประหยัด เที่ยวพม่า ราคาจิ๊บจิ๊บ บินนกแอร์ พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมัสการพระนอนตาหวาน

 

รหัสทัวร์:
MM_DD00008
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Nok Air
เข้าชม:
425

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • DD 4234/DD 4235

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 04-06 ส.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 05-07 ส.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 11-13 ส.ค. 60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 12-14 ส.ค. 60 13,900 13,500 12,900 0 3,000 Nok Air
booking 18-20 ส.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 19-21 ส.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 25-27 ส.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 26-28 ส.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 01-03 ก.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 02-04 ก.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 08-10 ก.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 09-11 ก.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 15-17 ก.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 16-18 ก.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 22-24 ก.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 23-25 ก.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 660 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 30 ก.ย. - 02 ต.ค. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 06-08 ต.ค. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 07-09 ต.ค. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 13-15 ต.ค. 60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 14-16 ต.ค. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 20-22 ต.ค. 60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 21-23 ต.ค. 60 13,900 13,500 12,900 0 3,000 Nok Air
booking 27-29 ต.ค. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 28-30 ต.ค. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 03-05 พ.ย. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 04-06 พ.ย. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 10-12 พ.ย. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 11-13 พ.ย. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 17-19 พ.ย. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 18-20 พ.ย. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 24-26 พ.ย. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 25-27 พ.ย. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 01-03 ธ.ค. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 02-04 ธ.ค. 60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 08-10 ธ.ค. 60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 09-11 ธ.ค. 60 13,900 13,500 12,900 0 3,000 Nok Air
booking 15-17 ธ.ค. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 16-18 ธ.ค. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 22-24 ธ.ค. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 23-25 ธ.ค. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 29 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 60 13,900 13,500 12,900 0 3,000 Nok Air
booking 31 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61 14,900 14,500 13,900 0 3,000 Nok Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1 

 กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)  -/L/D 
 พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2   พระธาตุอินทร์แขวน - วัดไจ๊คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - หงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  ฺB/L/D

 โรงแรมระดับ 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR  โรงแรมระดับ 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR

 

วันที่ 3 

 ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - กรุงเทพย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ  - เทพกระซิบ -กรุงเทพ

 B/-/-