ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว 3 วัน 2 คืน MMR04 บินDD_BNST

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโนโวเทล 5 ดาว 3 วัน 2 คืน MMR04  บินDD_BNST

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง,ขอพรเทพทันใจ,เทพกระซิบ,สักการะเจดีย์โบตะทาวน์,สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา,สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน,ขอพรหมอนวดเทวดา,นมัสการพระนอนตาหวาน,สักการะพระธาตุมุเตา, เจดีย์ชเวมอดอว์ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต,ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ,เจดีย์เยเลพญา,สิเรียม

รหัสทัวร์:
MM_DD00006
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Nok Air
เข้าชม:
399

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • DD 4230/DD 4239

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 04-06 ส.ค. 60 12,900 12,500 11,900 0 4,000 Nok Air
booking 05-07 ส.ค. 60 12,900 12,500 11,900 0 4,000 Nok Air
booking 11-13 ส.ค. 60 14,900 14,500 13,900 0 4,000 Nok Air
booking 12-14 ส.ค. 60 15,900 15,500 14,900 0 4,000 Nok Air
booking 18-20 ส.ค. 60 12,900 12,500 11,900 0 4,000 Nok Air
booking 19-21 ส.ค. 60 12,900 12,500 11,900 0 4,000 Nok Air
booking 25-27 ส.ค. 60 12,900 12,500 11,900 0 4,000 Nok Air
booking 26-28 ส.ค. 60 12,900 12,500 11,900 0 4,000 Nok Air
booking 01-03 ก.ย. 60 12,900 12,500 11,900 0 4,000 Nok Air
booking 02-04 ก.ย. 60 12,900 12,500 11,900 0 4,000 Nok Air
booking 08-10 ก.ย. 60 12,900 12,500 11,900 0 4,000 Nok Air
booking 09-11 ก.ย. 60 12,900 12,500 11,900 0 4,000 Nok Air
booking 15-17 ก.ย. 60 12,900 12,500 11,900 0 4,000 Nok Air
booking 16-18 ก.ย. 60 12,900 12,500 11,500 0 4,000 Nok Air
booking 22-24 ก.ย. 60 12,900 12,500 11,500 0 4,000 Nok Air
booking 23-25 ก.ย. 60 12,900 12,500 11,500 0 4,000 Nok Air
booking 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60 12,900 12,500 11,500 0 4,000 Nok Air
booking 30 ก.ย. - 02 ต.ค. 60 12,900 12,500 11,500 0 4,000 Nok Air
booking 06-08 ต.ค. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 07-09 ต.ค. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 13-15 ต.ค. 60 15,900 15,500 14,900 0 4,000 Nok Air
booking 14-16 ต.ค. 60 14,900 14,500 13,900 0 4,000 Nok Air
booking 20-22 ต.ค. 60 14,900 14,500 13,900 0 4,000 Nok Air
booking 21-23 ต.ค. 60 16,900 16,500 15,900 0 4,000 Nok Air
booking 27-29 ต.ค. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 28-30 ต.ค. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 03-05 พ.ย. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 04-06 พ.ย. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 10-12 พ.ย. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 11-13 พ.ย. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 17-19 พ.ย. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 18-20 พ.ย. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 24-26 พ.ย. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 25-27 พ.ย. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 01-03 ธ.ค. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 02-04 ธ.ค. 60 14,900 14,500 13,900 0 4,000 Nok Air
booking 08-10 ธ.ค. 60 14,900 14,500 13,900 0 4,000 Nok Air
booking 09-11 ธ.ค. 60 15,900 15,500 14,900 0 4,000 Nok Air
booking 15-17 ธ.ค. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 16-18 ธ.ค. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 22-24 ธ.ค. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 23-25 ธ.ค. 60 13,900 13,500 12,900 0 4,000 Nok Air
booking 29 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 60 16,900 16,500 15,900 0 4,000 Nok Air
booking 30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61 17,900 17,500 16,900 0 4,000 Nok Air
booking 31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 61 16,900 16,500 15,900 0 4,000 Nok Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1   กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)  -/L/D 
พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae Hotel หรือ Golden Rock Hotel เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2   พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  B/L/D 
โรงแรมระดับ 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STARหรือ JASMINE PALACE HOTEL YANGON ระดับ 4 ดาว 

 

วันที่ 3  ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ  B/L/D