ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อังวะ มิงกุน MMR03 3วัน2คืน บิน PG_BNST

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์  อังวะ มิงกุน MMR03 3วัน2คืน บิน PG_BNST

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน,ชม สะพานไม้อูเบ็ง, สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก, ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ , ชมความงดงามพระราชวังมัณฑะเลย์ ,ล่องแม่น้ำอิระวดีชม ,เมืองมิงกุน ,ระฆังมิงกุน ,เจดีย์มิงกุน ,และ ทัชมาฮาลพม่า,ตักบาตรพระสงฆ์หนึ่งพันสี่ร้อยรูป ,ณ วัดมหากันดายง ,และชม วัดกุโสดอ,เที่ยวเมือง สกายน์, สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะเมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา , แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี, (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

รหัสทัวร์:
MM_PG00004
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Bangkok Airways
เข้าชม:
112

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • PG 709/PG 710

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 17-19 มี.ค.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 03-12 เม.ย.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 07-09 เม.ย.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 13-15 เม.ย.60 13,900 13,500 12,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 14-16 เม.ย.60 13,900 13,500 12,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 28-30 เม.ย.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 05-07 พ.ค.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 12-14 พ.ค.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 09-11 มิ.ย.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 23-25 มิ.ย.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 8-10 ก.ค.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 28-30 ก.ค.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 12 -14 ส.ค.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 25-27 ส.ค.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 08-10 ก.ย.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Bangkok Airways
booking 29 ก.ย.-01 ต.ค.60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Bangkok Airways


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1      กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์  -/-/D 
นำท่านเข้าสู่พักที่ Hazel Hotel ณ เมืองมัณฑะเลย์ หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวน

 

วันที่ 2    พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล  B/L/D 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว **  โรงแรมระดับ 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+

 

วันที่ 3    ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ      B/-/-