ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า โปร จิ๊บ จิ๊บ 3 วัน 2 คืน MMR001 บิน DD_BNST

ทัวร์พม่า โปร จิ๊บ จิ๊บ  3 วัน 2 คืน MMR001 บิน DD_BNST

ขอนำท่านกราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,ขอพรเทพทันใจ,เทพกระซิบ, สักการะเจดีย์โบตะทาวน์,สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง,สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา,นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี, พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต,เมืองสิเรียม

รหัสทัวร์:
MM_DD00004
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Nok Air
เข้าชม:
263

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • DD

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07-09 ก.ค. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 08-10 ก.ค. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 14-16 ก.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 15-17 ก.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 21-23 ก.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 22-24 ก.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 28-30 ก.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 29-31 ก.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 04-06 ส.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 05-07 ส.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 11-13 ส.ค. 60 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 12-14 ส.ค. 60 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 18-20 ส.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 19-21 ส.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 25-27 ส.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 26-28 ส.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 01-03 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 02-04 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 08-10 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 09-11 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 15-17 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 16-18 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 22-24 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 23-25 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต- สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ  -/L/D
โรงแรม BEST WESTERN HOTEL YANGON หรือ ระดับเทียบเท่า4*

 

วันที่ 2    หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ วัดไจ๊กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   B/L/D 
โรงแรม BEST WESTERN HOTEL YANGON หรือ ระดับเทียบเท่า 4*

 

วันที่ 3  ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ   B/-/-