ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า โปร จิ๊บ จิ๊บ 3 วัน 2 คืน MMR001 บิน DD_BNST

ทัวร์พม่า โปร จิ๊บ จิ๊บ  3 วัน 2 คืน MMR001 บิน DD_BNST

ขอนำท่านกราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,ขอพรเทพทันใจ,เทพกระซิบ, สักการะเจดีย์โบตะทาวน์,สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง,สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา,นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี, พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต,เมืองสิเรียม

รหัสทัวร์:
MM_DD00004
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Nok Air
เข้าชม:
502

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • DD

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 04-06 ส.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 05-07 ส.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 11-13 ส.ค. 60 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 12-14 ส.ค. 60 12,900 12,900 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 18-20 ส.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 19-21 ส.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 25-27 ส.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 26-28 ส.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 01-03 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 02-04 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 08-10 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 09-11 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 15-17 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 16-18 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 22-24 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 23-25 ก.ย. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 06 ต.ค. - 08 ต.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 07-09 ต.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 13-15 ต.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 14-16 ต.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 20-22 ต.ค. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 21-23 ต.ค. 60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 27-29 ต.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 28-30 ต.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 03-05 พ.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 04-06 พ.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 10-12 พ.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 11-13 พ.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 17-19 พ.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 18-20 พ.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 24-26 พ.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 25-27 พ.ย. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 01-03 ธ.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 02-04 ธ.ค. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 08-10 ธ.ค. 60 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 09-11 ธ.ค. 60 12,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 15-17 ธ.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 16-18 ธ.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 22-24 ธ.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 23-25 ธ.ค. 60 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 29 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 60 12,900 12,500 11,900 0 3,000 Nok Air
booking 31 ธ.ค. - 01 ม.ค. 61 13,900 13,500 12,900 0 3,000 Nok Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต- สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ  -/L/D
โรงแรม BEST WESTERN HOTEL YANGON หรือ ระดับเทียบเท่า4*

 

วันที่ 2    หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ วัดไจ๊กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   B/L/D 
โรงแรม BEST WESTERN HOTEL YANGON หรือ ระดับเทียบเท่า 4*

 

วันที่ 3  ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ   B/-/-