ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน MMR001 บิน DD_BNST

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม  3 วัน 2 คืน MMR001 บิน DD_BNST

ขอนำท่านกราบขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,ขอพรเทพทันใจ,เทพกระซิบ, สักการะเจดีย์โบตะทาวน์,สักการะวัดมหาเจดีย์พระเจ้าบุเรงนอง,สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา,นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี, พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต,เมืองสิเรียม

รหัสทัวร์:
MM_DD00004
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Nok Air
เข้าชม:
113

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • DD

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 24-26 ก.พ. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 25-27 ก.พ. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 03-05 มี.ค. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 04-06 มี.ค. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 10-12 มี.ค. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 11-13 มี.ค. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 17-19 มี.ค. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 17-19 มี.ค. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 24-26 มี.ค. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 06-08 เม.ย. 60 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 07-09 เม.ย. 60 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 08-10 เม.ย. 60 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 21-23 เม.ย. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 22-24 เม.ย. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 28-30 เม.ย. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 05-07 พ.ค. 60 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 06-08 พ.ค. 60 11,900 11,900 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 12-14 พ.ค. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 19-21 พ.ค. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 20-22 พ.ค. 60 9,999 9,999 9,500 0 3,000 Nok Air
booking 26-28 พ.ค. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 27-29 พ.ค. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 02-04 มิ.ย. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 03-05 มิ.ย. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 09-11 มิ.ย. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 10-12 มิ.ย. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 16-18 มิ.ย. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 17-19 มิ.ย. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 23-25 มิ.ย. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 24-26 มิ.ย. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 60 10,900 10,900 9,900 0 3,000 Nok Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

วันที่ 1  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต- สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ  -/L/D
โรงแรม BEST WESTERN HOTEL YANGON หรือ ระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2    หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ วัดไจ๊กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง   B/L/D 
โรงแรม BEST WESTERN HOTEL YANGON หรือ ระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ   B/-/-