ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน 3คืน บินRJ_BNST

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น 4วัน 3คืน บินRJ_BNST

ฮ่องกง,เซินเจิ้น,จูไห่,ร้านบัวหิมะ,ผ้าไหม,หยก,ถนนคู่รัก,หวีหนี่,สวนหยวนหมิงหยวน,โชว์หยวนหมิงหยวน,มาเก๊า,วัดเจ้าแม่กวนอิม,โบสถ์เซนต์ปอล,เซนาโด้แสควร์,เวเนเชี่ยน,วัดแชกงหมิว,รีพลัสเบย์,ช้อปปิ้งนาธาน

รหัสทัวร์:
HK_RJ00001
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Royal Jordanian
เข้าชม:
75

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • RJ 182 / RJ 183

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05-08 ม.ค.60 12,900 12,900 11,900 0 4,500 Royal Jordanian
booking 14-17 ม.ค.60 12,900 12,900 11,900 0 4,500 Royal Jordanian
booking 19-22 ม.ค.60 12,900 12,900 11,900 0 4,500 Royal Jordanian
booking 28-31 ม.ค.60 15,900 15,900 14,900 0 6,500 Royal Jordanian
booking 11-14 ก.พ.60 13,900 13,900 12,900 0 5,000 Royal Jordanian
booking 16-18 ก.พ.60 12,900 12,900 11,900 0 4,500 Royal Jordanian
booking 18-21 ก.พ.60 12,900 12,900 11,900 0 4,500 Royal Jordanian
booking 25-28 ก.พ.60 12,900 12,900 11,900 0 4,500 Royal Jordanian
booking 04-07 มี.ค.60 12,900 12,900 11,900 0 4,500 Royal Jordanian
booking 11-14 มี.ค.60 12,900 12,900 11,900 0 4,500 Royal Jordanian
booking 18-21 มี.ค.60 12,900 12,900 11,900 0 4,500 Royal Jordanian
booking 25-28 มี.ค.60 12,900 12,900 11,900 0 4,500 Royal Jordanian
booking 30-02 เม.ย.60 12,900 12,900 11,900 0 4,500 Royal Jordanian
booking 01-04 เม.ย.60 12,900 12,900 11,900 0 4,500 Royal Jordanian
booking 06-09 เม.ย.60 13,900 13,900 12,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 15-18 เม.ย.60 15,900 15,900 14,900 0 5,500 Royal Jordanian
booking 22-25 เม.ย.60 12,900 12,900 11,900 0 4,500 Royal Jordanian
booking 29-02 พ.ค.60 13,900 13,900 12,900 0 5,500 Royal Jordanian


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1   กรุงเทพฯ –ฮ่องกง-เซินเจิน  -/-/D
โรงแรม Shanshui Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2    จูไห่-ร้านบัวหิมะ-ผ้าไหม-หยก-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-สวนหยวนหมิงหยวน-โชว์หยวนหมิงหยวน  B/L/D 
โรงแรม Zhongtian Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3   มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-เวเนเชี่ยน-จูไห่   B/L/- 
โรงแรม Zhongtian Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 4   ฮ่องกง-วัดแชกงหมิว-รีพลัสเบย์-ช้อปปิ้งนาธาน-กรุงเทพฯ  B/L/-