ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน 3วัน 2คืน บิน CX_BNST

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เวเนเชี่ยน 3วัน 2คืน บิน CX_BNST
รหัสทัวร์:
HK_CX00003
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Cathay Pacific
เข้าชม:
68

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • CX 654 / CX 671

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 14-16 ม.ค. 60 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 20-22 ม.ค. 60 12,900 12,900 12,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 25-27 ก.พ. 60 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 04-06 มี.ค. 60 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 18-20 มี.ค. 60 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 25-27 มี.ค. 60 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 01-03 เม.ย. 60 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 08-10 เม.ย. 60 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific
booking 22-24 เม.ย. 60 11,900 11,900 11,900 0 3,500 Cathay Pacific


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1   กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – จูไห่  -/-/D
โรงแรม Junxing Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2    จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-บัวหิมะ+โรงงานผ้าไหมจีน-ร้านไข่มุก-หยก-มาเก๊า-วัดเจ้าแม่กวนอิม- โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-เวเนเชี่ยน  B/L/- 
โรงแรม  Beverly Plaza Hotel  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3   วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้ งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ (เลือก option:Disneyland/Ngongping)   B/L/D