ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซิ้นเจิ้น จิมซาจุ่ย วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน 3วัน 2คืน บินCX_BNST

ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ เซิ้นเจิ้น จิมซาจุ่ย วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน 3วัน 2คืน บินCX_BNST
รหัสทัวร์:
HK_CX00002
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Cathay Pacific
เข้าชม:
83

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • CX 654 / CX 617

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 14-16 ม.ค. 60 9,999 9,999 9,999 0 3,500 Cathay Pacific
booking 25-27 ก.พ. 60 9,999 9,999 9,999 0 3,500 Cathay Pacific
booking 04-06 มี.ค. 60 9,999 9,999 9,999 0 3,500 Cathay Pacific
booking 18-20 มี.ค. 60 9,999 9,999 9,999 0 3,500 Cathay Pacific
booking 25-27 มี.ค. 60 9,999 9,999 9,999 0 3,500 Cathay Pacific
booking 01-03 เม.ย. 60 9,999 9,999 9,999 0 3,500 Cathay Pacific
booking 08-10 เม.ย. 60 9,999 9,999 9,999 0 3,500 Cathay Pacific
booking 22-24 เม.ย.60 9,999 9,999 9,999 0 3,500 Cathay Pacific


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1   กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – เซินเจิ้น   -/-/D
โรงแรม Shunzhui Hotel  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2    จูไห่-ถนนคู่รัก-หวีหนี่-บัวหิมะ+โรงงานผ้าไหมจีน-ร้านไข่มุก-หยก-สวนหยวนหมิงหยวน-ตลาด ก๊กเป่ย-โชว์หยวนหมิงหยวน  B/L/D 
โรงแรม Zhongtian Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3   ฮ่องกงซิตี้ทัวร์-วัดแชกงหมิว-หวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย - กรุงเทพฯ  B/L/-