ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน 3วัน 2คืน บิน UL_BNST

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง เจ้าแม่กวนอิม วัดหวังต้าเซียน 3วัน 2คืน บิน UL_BNST

ทัวร์ฮ่องกง,เที่ยวฮ่องกง,สักการะเจ้าแม่กวนอิม,สะพานต่ออายุ,อ่าวรีพลัสเบย์,กระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน,นาธานจิมซาจุ่ย,วัดหวังต้าเซียนขอพรด้านสุขภาพ,วัดชิหลิน,วัดแชกงมิว,ถนน Avenue of Star

รหัสทัวร์:
HK_UL00002
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Srilanka Airlines
เข้าชม:
92

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • UL 890/ UL 891

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07-09 ม.ค.60 13,900 13,900 12,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 14-16 ม.ค.60 13,900 13,900 12,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 21-23 ม.ค.60 14,900 14,900 13,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 11-13 ก.พ.60 15,900 15,900 14,900 0 5,000 Srilanka Airlines
booking 11-13 ก.พ.60 19,900 19,900 18,900 0 5,000 Srilanka Airlines
booking 18-20 ก.พ.60 14,900 14,900 13,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 25-27 ก.พ.60 14,900 14,900 13,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 04-06 มี.ค.60 14,900 14,900 13,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 11-13 มี.ค.60 14,900 14,900 13,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 18-20 มี.ค.60 13,900 13,900 12,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 25-27 มี.ค.60 13,900 13,900 12,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 01-03 เม.ย.60 14,900 14,900 13,900 0 5,000 Srilanka Airlines
booking 08-10 เม.ย.60 15,900 15,900 14,900 0 5,500 Srilanka Airlines
booking 13-15 เม.ย.60 17,900 17,900 16,900 0 5,500 Srilanka Airlines
booking 15-17 เม.ย.60 17,900 17,900 16,900 0 5,500 Srilanka Airlines
booking 22-24 เม.ย.60 14,900 14,900 13,900 0 5,000 Srilanka Airlines
booking 29 เม.ย- 01 พ.ค.60 17,900 17,900 16,900 0 5,500 Srilanka Airlines
booking 06-08 พ.ค.60 13,900 13,900 12,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 13-15 พ.ค.60 13,900 13,900 12,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 20-22 พ.ค.60 13,900 13,900 12,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 27-29 พ.ค.60 13,900 13,900 12,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 03-05 มิ.ย.60 14,900 14,900 13,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 10-12 มิ.ย.60 14,900 14,900 13,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 17-19 มิ.ย.60 14,900 14,900 13,900 0 4,500 Srilanka Airlines
booking 24-26 มิ.ย.60 14,900 14,900 13,900 0 4,500 Srilanka Airlines


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1   กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – - Mongkok Ladies Market - Avenue of Star  -/-/-
โรงแรม Newton Place Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2    วัดแชกงหมิว-กระเช้านองปิง-City Gate Outlets (เลือก option : Disneyland)  B/L/- 
โรงแรม Newton Place Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3   รีีพลัสเบย์-วิคตอเรียพีค-วัดหวังต้าเซียน-วัดชีหลิน-ช้อปปิ้งนาธานจิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ   B/L/-