ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น แชกงหมิว วัดกังหัน 3วัน 2คืน บินUL_BNST

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น แชกงหมิว วัดกังหัน 3วัน 2คืน บินUL_BNST

สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว,ช้อปปิ้งย่านดัง,จิมซาจุ่ย,ถนนนาธาน,เซินเจิ้น,ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่,ชมโชว์ม่านน้ำอลังการ,Mangrove Groove

รหัสทัวร์:
HK_UL00001
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Srilanka Airlines
เข้าชม:
275

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • UL 890 / UL 891

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07-09 ม.ค.60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 14-16 ม.ค.60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 21-23 ม.ค.60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 28-30 ม.ค.60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 11-13 ก.พ.60 9,999 9,999 9,999 0 3,500 Srilanka Airlines
booking 18-20 ก.พ.60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 25-27 ก.พ.60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 04-60 มี.ค.60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 11-13 มี.ค.60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 18-20 มี.ค.60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 25-27 มี.ค.60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 01-03 เม.ย.60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 08-10 เม.ย.60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 13-15 เม.ย. 60 11,999 11,999 11,999 0 3,500 Srilanka Airlines
booking 15-17 เม.ย. 60 11,999 11,999 11,999 0 3,500 Srilanka Airlines
booking 22-24 เม.ย.60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 60 11,999 11,999 11,999 0 3,500 Srilanka Airlines
booking 06-08 พ.ค. 60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 13-15 พ.ค. 60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 20-22 พ.ค. 60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 27-29 พ.ค. 60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 03-05 มิ.ย. 60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 10-12 มิ.ย. 60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 17-19 มิ.ย. 60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines
booking 24-26 มิ.ย. 60 8,999 8,999 8,999 0 3,000 Srilanka Airlines


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –เซินเจิ้น  -/-/D
โรงแรม  FX Hotel  หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2    เซินเจิ้น-สวนเหลียนฮัวซาน-ชาจีนผ้าไหม บัวหิมะ-หยก-หลอหวู่-โชว์ม่านน้้า Mangrove Groove-ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน  B/L/D 
โรงแรม  FX Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3   วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธานจิมซาจุ่ย-กรุงเทพฯ  B/L/-