ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3วัน 2คืน บิน EK_PCST

ทัวร์ฮ่องกง อิ่มบุญ อิ่มช้อป 3วัน 2คืน บิน EK_PCST

บริการโดยสายการบินเอมิเรตส์
บินโดยเครื่อง AIRBUS A380 รุ่นใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดในโลก
ไหว้พระใหญ่โป่วหลิน ณ เกาะลันเตา ไหว้พระวัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
นมัสการเทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม…อ่าวรีพัลส์เบย์...หรืออ่าวน้ำตื้น
พิเศษ!!...นั่งพีคแทรม ชมสีสันของแสงไฟยามค่ำคืนของฝั่งเกาลูน
ช้อปปิ้งสุดมันส์ ตลาดกลางคืนเลดี้มาร์เก็ต / จิมซ่าจุ่ย / ซิตี้เกจ เอาท์เลท

รหัสทัวร์:
HK_EK00019
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
173

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • EK384 / EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 06-08 ม.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 13-15 ม.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 19-21 ม.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 20-22 ม.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 26-28 ม.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 27-29 ม.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 02-04 ก.พ. 60 17,900 16,900 15,900 0 5,000 Emirate
booking 03-05 ก.พ. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 09-11 ก.พ. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 10-12 ก.พ. 60 17,900 16,900 15,900 0 5,000 Emirate
booking 11-13 ก.พ. 60 18,900 17,900 16,900 0 5,000 Emirate
booking 12-14 ก.พ. 60 17,900 16,900 15,900 0 5,000 Emirate
booking 16-18 ก.พ. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 17-19 ก.พ. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 23-25 ก.พ. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 24-26 ก.พ. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 02-04 มี.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 03-05 มี.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 04-06 มี.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 09-11 มี.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 10-12 มี.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 11-13 มี.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 16-18 มี.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 17-19 มี.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 18-20 มี.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 19-21 มี.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 23-25 มี.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 24-26 มี.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 25-27 มี.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 26-28 มี.ค. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 30 มี.ค.-01 เม. 60ย. 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 31 มี.ค.-02 เม.ย. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 01-03 เม.ย. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate
booking 02-04 เม.ย. 60 16,900 15,900 14,900 0 5,000 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี   -/-/D
โรงแรม Stanford Mongkok Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2    เกาะลันเตา – หมู่บ้านนองปิง – ไหว้พระใหญ่ – ช้อปปิ้ง City Gate  B/L/D 
โรงแรม Stanford Mongkok Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3   วัดแชกง -วัดหวังต้าเซียน- เจ้าแม่กวนอิมรีพัลส์เบย์ –อิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ย่านจิมซาจุ่ย–กรุงเทพฯ  B/L/-