ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เเถมฟรีนองปิง 4วัน 3คืน บินEK_PHST

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เเถมฟรีนองปิง 4วัน 3คืน บินEK_PHST

สัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสของเอเซีย "THE VANETIAN",เกาะลันเตา  ขึ้นกระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน,นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล,วัดเจ้าแม่กวนอิม,ซากวิหารโบสถ์เซ็นพอลล์,ช๊อปปิ้งเซนาโดสแควร์,ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง,หาดรีพลัสเบย์,นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม,เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย,เทพเจ้าแห่งโชคลาภ,แก้ชงหมุนกังหันนำโชค วัดแชกงหมิว,ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY  OF  LIGHT,สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

รหัสทัวร์:
HK_EK00016
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
126

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • EK384 / EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 02-05 ธ.ค. 59 23,900 22,900 21,900 0 8,000 Emirate
booking 09-12 ธ.ค. 59 23,900 22,900 21,900 0 8,000 Emirate
booking 17-20 ธ.ค. 59 23,900 22,900 21,900 0 8,000 Emirate
booking 24-27 ธ.ค. 59 23,900 22,900 21,900 0 8,000 Emirate
booking 26-29 ธ.ค. 59 23,900 22,900 21,900 0 8,000 Emirate
booking 27-30 ธ.ค. 59 23,900 22,900 21,900 0 8,000 Emirate
booking 28-31 ธ.ค. 59 23,900 22,900 21,900 0 8,000 Emirate
booking 29 ธ.ค. 59 - 01 ม.ค. 60 28,900 27,900 26,900 0 12,000 Emirate
booking 07-10 ม.ค.60 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 14-17 ม.ค.60 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 21-24 ม.ค.60 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 04-07 ก.พ. 60 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 18-21 ก.พ. 60 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 25-28 ก.พ. 60 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 04-07 มี.ค. 60 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 11-14 มี.ค. 60 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 18-21 มี.ค. 60 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 25-28 มี.ค. 60 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท  -/-/D
โรงแรม EATON HOTEL / KIMBERLEY HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ NOVOTEL NATHAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2   (ขึ้นรถโค้ช)สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์– ฮ่องกงจิวเวอร์รี่– วัดแชกงหมิว – กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต  B/L/D 
โรงแรม EATON HOTEL / KIMBERLEY HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ NOVOTEL NATHAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3   ฮ่องกง – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นพอลล์- เซนาโดสแควร์- THE VENETIAN  B/L/D 
โรงแรม GOLDEN DRAGON HOTEL / GOLDEN CROWN CHINA HOTEL / CASA REAL HOTEL หรือ TAIPA SQUARE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 4   มาเก๊า – ฮ่องกง - ช้อปปิ้งนาธาน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ   B/-/-