ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันตา กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน บิน EK_PHST

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันตา กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน บิน EK_PHST

เกาะลันเตา,ขึ้นกระเช้านองปิง,นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน,ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง,หาดรีพลัสเบย์,นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่,กวนอิม,เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย,เทพเจ้าแห่งโชคลาภ,แก้ชง,หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิวขอเรื่องสุขภาพร่างกาย,เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน,ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT,สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน

รหัสทัวร์:
HK_EK00014
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
116

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • EK384 / EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 02-04 ธ.ค. 59 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 04-06 ธ.ค. 59 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 09-11 ธ.ค. 59 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 11-13 ธ.ค. 59 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 16-18 ธ.ค. 59 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 23-25 ธ.ค. 59 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 27-29 ธ.ค. 59 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 28-30 ธ.ค. 59 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 31 ธ.ค. 59 - 02 ม.ค. 60 24,900 23,900 22,900 0 10,000 Emirate
booking 01-03 ม.ค. 60 21,900 20,900 19,900 0 8,000 Emirate
booking 06-08 ม.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 13-15 ม.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 20-22 ม.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 03-05 ม.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 11-13 ก.พ. 60 19,900 18,900 17,900 0 6,000 Emirate
booking 12-14 ก.พ. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 17-19 ก.พ. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 24-26 ก.พ. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 03-05 ม.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 10-12 ม.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 17-19 ม.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 24-26 ม.ค. 60 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate
booking 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 2560 18,900 17,900 16,900 0 6,000 Emirate

คำที่เกี่ยวข้อง :

เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง หาดรีพลัสเบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่ กวนอิม เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ แก้ชง หมุนกังหันนำโชควัดแชกงหมิวขอเรื่องสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ดูยิงไฟเลเซอร์ SYMPHONY OF LIGHT สุดฟินส์...ทานอาหารทะเลหมู่บ้านชาวประมงลียุนมุน


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

วันที่ 1   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – SYMPHONY OF LIGHT – อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต& เทมเปิ้ลสตรีท  -/-/D
โรงแรม EATON HOTEL / KIMBERLEY HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ NOVOTEL NATHAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2    กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน – ซิตี้เกท เอาท์เลต  B/-/D 
โรงแรม EATON HOTEL / KIMBERLEY HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ NOVOTEL NATHAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3   (ขึ้นรถโค้ช)สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) – รีพัสเบย์– ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว – เทพเจ้าหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ  B/L/-