ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์โรมานติกสวิตเซอร์เเลนด์ 10วัน EUR_08B บินTG_DSST

ทัวร์โรมานติกสวิตเซอร์เเลนด์ 10วัน EUR_08B บินTG_DSST

ซูริค,อันเดอร์แมท,รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส,ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นพาราไดซ์,เซอร์แมท,ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น,มงเทรอซ์,พิชิตยอดเขา Glacier 3000,อินเทอลาเก้น,กรินเดอวาลด์,ยอดเขายูงเฟรา,เลาเทรอบรุนเน่น,ลูกาโน่,Fox Town Factory Stores,ซอนดริโอ,ทิราโน่,BERNINA EXPRESS,ซังต์มอริทซ์,ลูเซิร์น,ล่องเรือโบราณ,ขึ้นเขาริกิ

รหัสทัวร์:
CH_TG00008
ประเทศ:
สวิสเซอร์แลนด์
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
103

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • TG970 / TG 971

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 13-22 ม.ค. 2560 124,000 112,000 100,000 0 10,000 Thai Airway
booking 20-29 ม.ค. 60 124,000 112,000 100,000 0 10,000 Thai Airway
booking 27 ม.ค.-05 ก.พ. 60 124,000 112,000 100,000 0 10,000 Thai Airway
booking 03-12 ก.พ. 60 124,000 112,000 100,000 0 10,000 Thai Airway
booking 10-19 ก.พ. 60 124,000 112,000 100,000 0 10,000 Thai Airway
booking 17-26 ก.พ. 60 124,000 112,000 100,000 0 10,000 Thai Airway
booking 24 ก.พ.-05 มี.ค. 60 124,000 112,000 100,000 0 10,000 Thai Airway
booking 03-12 มี.ค. 60 128,000 115,000 102,000 0 10,000 Thai Airway
booking 10-19 มี.ค. 60 128,000 115,000 102,000 0 10,000 Thai Airway
booking 17-26 มี.ค. 60 124,000 112,000 100,000 0 10,000 Thai Airway
booking 25 มี.ค.-03 เม.ย. 60 122,000 110,000 98,000 0 10,500 Thai Airway
booking 07-16 เม.ย. 60 136,000 123,000 109,000 0 11,000 Thai Airway
booking 08-17 เม.ย. 60 133,000 120,000 167,000 0 11,000 Thai Airway
booking 21-30 เม.ย. 60 129,000 117,000 104,000 0 10,500 Thai Airway
booking 28 เม.ย.-07 พ.ค. 60 129,000 117,000 104,000 0 10,500 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

วันที่ 1   กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)   -/-/- 
   

 

วันที่ 2   ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท  -/L/-D
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL POLLUX ZERMATT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3   เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์พาราไดซ์) - มงเทรอซ   B/L/D
นำท่านเข้าสู่ที่พัก EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4   มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น  B/L/D
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 5   กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น   B/L/D
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 6   เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ   B/L/D
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND HOTEL DELLA POSTA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 7   ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์- ลูเซิร์น   B/L/D
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 8   ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ - ขึ้นเขาริกิ    B/L/D
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 9   ลูเซิร์น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ    B/-/- 
   

 

วันที่ 10   เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ   -/-/-