ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ROMANTIC SWITZERLAND 10 วัน EUR_08B บิน TG_DSST

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ ROMANTIC SWITZERLAND 10 วัน EUR_08B บิน TG_DSST

ซูริค,อันเดอร์แมท,รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส,ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นพาราไดซ์,เซอร์แมท,ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น,มงเทรอซ์,พิชิตยอดเขา Glacier 3000,อินเทอลาเก้น,กรินเดอวาลด์,ยอดเขายูงเฟรา,เลาเทรอบรุนเน่น,ลูกาโน่,Fox Town Factory Stores,ซอนดริโอ,ทิราโน่,BERNINA EXPRESS,ซังต์มอริทซ์,ลูเซิร์น,ล่องเรือโบราณ,ขึ้นเขาริกิ

รหัสทัวร์:
CH_TG00008
ประเทศ:
สวิสเซอร์แลนด์
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
223

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • TG970 / TG 971

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07-16 ก.ค. 60 136,000 123,000 109,000 0 13,000 Thai Airway
booking 14-23 ก.ค. 60 136,000 123,000 109,000 0 13,000 Thai Airway
booking 21-30 ก.ค. 60 136,000 123,000 109,000 0 13,000 Thai Airway
booking 28 ก.ค. - 06 ส.ค. 60 136,000 123,000 109,000 0 13,000 Thai Airway
booking 04-13 ส.ค. 60 136,000 123,000 109,000 0 13,000 Thai Airway
booking 11-20 ส.ค. 60 136,000 123,000 109,000 0 13,000 Thai Airway
booking 18-27 ส.ค. 60 136,000 123,000 109,000 0 13,000 Thai Airway
booking 25 ส.ค. - 03 ก.ย. 60 136,000 123,000 109,000 0 13,000 Thai Airway
booking 01-10 ก.ย. 60 136,000 123,000 109,000 0 13,000 Thai Airway
booking 08-17 ก.ย. 60 136,000 123,000 109,000 0 13,000 Thai Airway
booking 15-24 ก.ย. 60 136,000 123,000 109,000 0 13,000 Thai Airway
booking 22 ก.ย. - 01 ต.ค. 60 136,000 123,000 109,000 0 13,000 Thai Airway
booking 06-15 ต.ค. 60 126,000 113,000 101,000 0 13,000 Thai Airway
booking 13-22 ต.ค. 60 126,000 113,000 101,000 0 13,000 Thai Airway

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

วันที่ 1   กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)   -/-/- 
   

 

วันที่ 2   ซูริค - อันเดอร์แมท - รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - เซอร์แมท  -/L/-D
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL POLLUX ZERMATT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3   เซอร์แมท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์พาราไดซ์) - มงเทรอซ   B/L/D
นำท่านเข้าสู่ที่พัก EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4   มงเทรอซ์ - พิชิตยอดเขา Glacier 3000 - อินเทอลาเก้น  B/L/D
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 5   กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เลาเทรอบรุนเน่น - เมืองอินเทอลาเก้น   B/L/D
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 6   เมืองอินเทอลาเก้น - ลูกาโน่ - Fox Town Factory Stores - ซอนดริโอ   B/L/D
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND HOTEL DELLA POSTA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 7   ซอนดริโอ - ทิราโน่ - BERNINA EXPRESS - ซังต์มอริทซ์- ลูเซิร์น   B/L/D
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 8   ลูเซิร์น - ล่องเรือโบราณ - ขึ้นเขาริกิ    B/L/D
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ASTORIA LUCERNE หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 9   ลูเซิร์น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ    B/-/- 
   

 

วันที่ 10   เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ   -/-/-