ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Scenic Trails 8วัน EUR_08 บิน TG_DSST

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Scenic Trails 8วัน EUR_08 บิน TG_DSST

ซูริค,เบิร์น,โลซาน,ทาสซ์,เเซร์มัท,ยอดเขาเเมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์,รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส,อันเดอร์เเมท,ลูกาโน่,ทะเลสาบโคโม่,ซอนดริโอ,ทิราโน่,นั่งรถไฟเบอร์นิน่า เอ็กเพรส,อินเทอลาเก้น,กรินเดอวาลด์,นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรา,เลาเทรอบรุนเน่น

รหัสทัวร์:
CH_TG00007
ประเทศ:
สวิสเซอร์แลนด์
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
258

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • TG970 / TG971

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01-08 ก.ค. 60 113,000 102,000 91,000 0 10,000 Thai Airway
booking 08-15 ก.ค. 60 113,000 102,000 91,000 0 10,000 Thai Airway
booking 15-22 ก.ค. 60 113,000 102,000 91,000 0 10,000 Thai Airway
booking 22-29 ก.ค. 60 113,000 102,000 91,000 0 10,000 Thai Airway
booking 29 ก.ค. - 05 ส.ค. 60 113,000 102,000 91,000 0 10,000 Thai Airway
booking 05-12 ส.ค. 60 113,000 102,000 91,000 0 10,000 Thai Airway
booking 12-19 ส.ค. 60 113,000 102,000 91,000 0 10,000 Thai Airway
booking 19-26 ส.ค. 60 113,000 102,000 91,000 0 10,000 Thai Airway
booking 26 ส.ค. - 02 ก.ย. 60 113,000 102,000 91,000 0 10,000 Thai Airway
booking 02-09 ก.ย. 60 113,000 102,000 91,000 0 10,000 Thai Airway
booking 09-16 ก.ย. 60 113,000 102,000 91,000 0 10,000 Thai Airway
booking 16-23 ก.ย. 60 113,000 102,000 91,000 0 10,000 Thai Airway
booking 23-30 ก.ย. 60 113,000 102,000 91,000 0 10,000 Thai Airway
booking 07-14 ต.ค. 60 104,000 94,000 83,000 0 10,000 Thai Airway
booking 14-21 ต.ค. 60 104,000 94,000 83,000 0 10,000 Thai Airway
booking 25 พ.ย. - 02 ธ.ค. 60 104,000 94,000 83,000 0 10,000 Thai Airway
booking 02-09 ธ.ค. 60 104,000 94,000 83,000 0 10,000 Thai Airway
booking 09-16 ธ.ค. 60 104,000 94,000 83,000 0 10,000 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

วันที่ 1 

 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)  -/L/D 
   

 

วันที่ 2   ซูริค - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก - โลซานน์ - มงเทรอซ์   -/L/D

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3   มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ - แซร์มัท  B/L/D

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL POLLUX ZERMATT หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4 

 รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - อันเดอร์แมท - ลูกาโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ  B/L/D 
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก ROMANTIK GRAND HOTEL DELLA POSTA หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 5   ซอนดริโอ - ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS - อินเทอลาเก้น   ฺB/L/D

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 6  กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น - อินเทอลาเก้น  B/L/D

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPOLE INTERLAKEN 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 7

 อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ  B/-/- 
   

 

วันที่ 8

 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  /-/-