ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรป เเกรนด์ อิตาลี 9 วัน EUR_07 บิน TG_DSST

ทัวร์ยุโรป เเกรนด์ อิตาลี 9 วัน  EUR_07 บิน TG_DSST

มิลาน,ดูโอโม่,เวอโรน่า,ปาโดวา,เมืองอาบาโน่ เทรอเม่,เวนิสเมสเตร้,เกาะเวนิส,ล่องเรือกอนโดล่า,เมืองปิซ่า,หอคอยเอนปิซ่า,ฟลอเร้นซ์,จตุรัสซินญอเรีย,นาโปลี,เกาะคาปรี,ถ้ำบลูร๊อตโต้,ซอเรนโต้,พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี,กรุงโรม,พิพิธภัณฑ์วาติกัน,โคลอสเซียม,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,มิลาน,ดูโอโม่,เวอโรน่า,ปาโดวา,เมืองอาบาโน่ เทรอเม่,เวนิสเมสเตร้,เกาะเวนิส,ล่องเรือกอนโดล่า,เมืองปิซ่า,หอคอยเอนปิซ่า,ฟลอเร้นซ์,จตุรัสซินญอเรีย,นาโปลี,เกาะคาปรี,ถ้ำบลูร๊อตโต้,ซอเรนโต้,พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี,กรุงโรม,พิพิธภัณฑ์วาติกัน,โคลอสเซียม,น้ำพุเทรวี่,บันไดสเปน,

รหัสทัวร์:
IT_TG00004
ประเทศ:
อิตาลี
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
497

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • TG 940 / TG 945

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 02-10 มิ.ย. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 09-17 มิ.ย. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 16-24 มิ .ย. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 23 มิ.ย. - 01 ก.ค. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 30 มิ.ย. - 08 ก.ค. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 07-15 ก.ค. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 14-22 ก.ค. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 21-29 ก.ค. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 28 ก.ค. - 05 ส.ค. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 04-12 ส.ค. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 11-19 ส.ค. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 18-26 ส.ค. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 25 สค. - 02 ก.ย. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 01-09 ก.ย. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 08-16 ก.ย. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 15-23 ก.ย. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway
booking 22-30 ก.ย. 60 96,000 87,000 77,000 0 12,000 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์อิตาลี

วันที่
 กรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)  -/-/-
   

 

วันที่ 2  มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-ปาโดวา-เมืองอาบาโน่ เทรอเม่  -/-/-
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL TERME BRISTOL BUJA ABANO TERME หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 3

 เมืองอาบาโน่เทรอเม่-เวนิสเมสเตร้-เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า  B/L/D
นำท่านเข้าสู่ที่พัก AC HOTEL PISA หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 4       เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-นั่งรถไฟด่วนสู่นาโปลี   B/L/D

นำท่านเข้าสู่ที่พัก STARHOTELS TERMINUS NAPLES หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 5   นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี-ถ่ำบลูกร็อตโต้ (พักบนเกาะคาปรี)  B/L/D 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL LA PALMA CAPRI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 6   เกาะคาปรี-ซอเรนโต้-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-กรุงโรม    B/L/D 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 7   พิพิธภัณฑ์วาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน  B/L/D
นำท่านเข้าสู่ที่พัก H10 ROMA CITTA HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่ 8   เดินทางสู่สนามบิน   B/-/-
   

 

วันที่ 9   เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ   -/-/-