ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์สิงค์โปร์ So Shiok 3วัน 2 คืน บิน SL/FD_SPBST

ทัวร์สิงค์โปร์ So Shiok 3วัน 2 คืน บิน SL/FD_SPBST

-บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า 
-พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
-เข้าชม GARDEN BY THE BAY 
-ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
-ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
-ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
-ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
-พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋ 
-รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด-บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า 

รหัสทัวร์:
SG_FD00003
ประเทศ:
สิงคโปร์
สายการบิน:
Air Asia
เข้าชม:
369

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • SL / SD

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 12-14 พ.ย.59 9,999 9,999 8,900 3,000 4,500 Air Asia
booking 18-20 พ.ย.59 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 19-21 พ.ย.59 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 25-27 พ.ย.59 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 26-28 พ.ย.59 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 02-04 ธ.ค. 59 13,555 13,555 12,555 3,000 4,500 Air Asia
booking 30-05 ธ.ค. 59 13,999 13,999 12,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 09-11 ธ.ค.59 13,555 13,555 12,555 3,000 4,500 Air Asia
booking 10-12 ธ.ค. 59 13,999 13,999 12,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 16-18 ธ.ค.59 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 17-19 ธ.ค. 59 11,999 11,999 10,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 23-25 ธ.ค.59 13,555 13,555 12,555 3,000 4,500 Air Asia
booking 24-26 ธ.ค.59 13,555 13,555 12,555 3,000 4,500 Air Asia
booking 29-31 ธ.ค.59 13,555 13,555 12,555 3,000 4,500 Air Asia
booking 30 ธ.ค.-01 ม.ค.60 15,555 15,555 14,555 3,000 4,500 Air Asia
booking 31 ธ.ค.-02 ม.ค.60 15,999 15,999 14,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 06-08 ม.ค.60 9,999 9,999 8,900 3,000 4,500 Air Asia
booking 13-15 ม.ค.60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 14-16 ม.ค.60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 20-22 ม.ค.60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 21-23 ม.ค.60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 03-05 ก.พ. 60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 04-06 ก.พ. 60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 10-12 ก.พ. 60 13,555 13,555 12,555 3,000 4,500 Air Asia
booking 11-13 ก.พ. 60 13,999 13,999 12,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 18-20 ก.พ. 60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 24-26 ก.พ. 60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 25-27 ก.พ. 60 9,999 9,999 8,900 3,000 4,500 Air Asia
booking 02-04 มี.ค. 60 9,999 9,999 8,900 3,000 4,500 Air Asia
booking 03-05 มี.ค. 60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 04-06 มี.ค. 60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 09-11 มี.ค. 60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 10-12 มี.ค. 60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 11-13 มี.ค. 60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 12-14 มี.ค. 60 9,999 9,999 8,900 3,000 4,500 Air Asia
booking 16-18 มี.ค. 60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 17-19 มี.ค. 60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 17-19 มี.ค. 60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 18-20 มี.ค. 60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 23-24 มี.ค. 60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 24-26 มี.ค. 60 บัส 1 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 24-26 มี.ค. 60 บัส 2 11,999 11,999 10,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 25-27 มี.ค. 60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 30 มี.ค.60-01 เม.ย.60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 01-03 เม.ย.60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 06-08 เม.ย.60 11,999 11,999 10,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 07-09 เม.ย.60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 08-10 เม.ย.60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 12-14 เม.ย.60 13,555 13,555 12,555 3,000 4,500 Air Asia
booking 13-15 เม.ย.60 13,999 13,999 12,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 14-16 เม.ย.60 13,999 13,999 12,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 15-17 เม.ย.60 13,999 13,999 12,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 20-22 เม.ย.60 9,999 9,999 8,900 3,000 4,500 Air Asia
booking 21-23 เม.ย.60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 22-24 เม.ย.60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 28-30 เม.ย.60 13,555 13,555 12,555 3,000 4,500 Air Asia
booking 29 เม.ย.60 -01 พ.ค.60 13,999 13,999 12,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 05-07 พ.ค.60 13,999 13,999 12,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 06-08 พ.ค.60 13,999 13,999 12,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 12-14 พ.ค.60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 13-15 พ.ค.60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 19-21 พ.ค.60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 20-22 พ.ค.60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 26-28 พ.ค.60 10,999 10,999 9,999 3,000 4,500 Air Asia
booking 27-29 พ.ค.60 9,999 9,999 8,900 3,000 4,500 Air Asia


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สิงคโปร์

วันที่ 1   กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์  -/L/D
โรงแรม Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2   เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
 Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
 Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay 
 B/-/- 
โรงแรม Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3   ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพฯ  B/-/-