ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์เกาหลี XJ Surprise Snow in Korea 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี XJ Surprise Snow in Korea 4 วัน 3 คืน

1. สนุกสนานกับการเล่นสกี                                      
2. ช็อปปิ้งจุใจ กับ 2 ตลาดดัง ตลาดฮงแด + ตลาดเมียงดง        
3. ชมและชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆ จากไร่             
4. ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM

รหัสทัวร์:
KR_XJ00002
ประเทศ:
เกาหลีใต้
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
811

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • XJ 708 / XJ 709

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 02 - 05 ก.พ. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 AirAsia X
booking 03 - 06 ก.พ. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 AirAsia X
booking 04 - 07 ก.พ. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 AirAsia X
booking 09 - 12 ก.พ. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 AirAsia X
booking 17 - 20 ก.พ. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 AirAsia X
booking 18 - 21 ก.พ. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 AirAsia X
booking 24 - 27 ก.พ. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 AirAsia X
booking 25 - 28 ก.พ. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 AirAsia X
booking 02-05 มี.ค. 60 15,900 15,900 15,900 5,900 5,000 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์เกาหลีใต้

วันที่ 1   กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – ป้อมฮวาซองมรดกโลก  -/-/D 
โรงแรม JM HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 2   สนุกสนานกับการเล่นสกี-ไร่สตรอเบอรรี่-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตรไม่จำกัด)-ช็อปปิ้งกระจายย่านเมียงดง    B/L/D 
โรงแรม BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY HOTEL  หรือ ระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 3   ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู-พระราชวังชางด๊อกกุง-ดิวตี้ฟรี-COSMETICS OUTLET-ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก)-ถ่ายรูป 3 มิติ TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM    B/L/D 
โรงแรม BENIKEA SEOUL HOTEL/ INTER CITY HOTEL  หรือ ระดับเทียบเท่า 
 

 

วันที่ 4   น้ำมันสนเข็มแดง-พลอยแอมมาทีส-ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต-สนามบินอินชอน-กรุงเทพฯ  B/L/-