ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

เเพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น KIRORO Lover's Sanctuary ขอความรัก สั่นระฆัง ตามรอยหนัง เเฟนเดย์ 3 วัน 2 คืน

เเพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่น KIRORO Lover's Sanctuary ขอความรัก สั่นระฆัง ตามรอยหนัง เเฟนเดย์ 3 วัน 2 คืน

หากท่านร่วมเดินทางไปกับเรา กับเเพ็กเกจตามรอยแฟนเดย์ ท่านจะได้รับสิทธิ

1) ตามรอยหนังโดยผ่าน Stamp book ที่นางเอกใช้ในเรื่อง เจาะลึกไปแต่ละสถานที่สำคัญและ Stamp book เล่มนี้จะล้อไปกับตัว Stamp ของระฆังจำลองที่อยู่ในโรงภาพยนต์
2) ถ่ายรูปกับ Standee มิว เต๋อ ตามจุดต่างๆใน Kiroro Resort
3) รับ Certificate of love หากแต่งงานภายใน 3 เดือน พร้อมรับ Honeymoon Package
4) ได้อินกับหนังแฟนเดย์ โดยมี VTR เปิดประกอบในแต่ละสถานที่ รวมทั้งเจาะลึกสถานที่ใน Kiroro Resort ซึ่งหากไม่ได้มากับทัวร์เราก็อาจจะไม่ได้เห็น Crest , Kiroro Town , Capel

แพคเก็จนี้รวม
- ค่าโรงแรมที่พัก The Kiroro, A Tribute Portfolio Hotel, Hokkaido จำนวน 2 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
- คูปองอาหารเช้า จำนวน 2 ใบ/ท่าน
- คูปองอาหารเที่ยง จำนวน 2 ใบ/ท่าน
- บัตรรับประทานอาหารเย็น จำนวน 2 ใบ/ท่าน
- แถมฟรี..กิจกรรม Snow Park  2 ชั่วโมง (Snow Rafting , Mini Snow Mobile, Snow Banana) และ แช่ออนเซ็น
   (ขอสงวนสิทธิ์ในการเล่นเครื่องเล่นแต่ละชนิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศ และ การแข็งตัวของหิมะ) 
- แถมฟรี..กิจกรรมเล่นสกี (Ski) , สโนว์บอร์ด (รวมอุปกรณ์ ชุดเสื้อผ้าครบชุด และ Lift Ticket 1 Day pass) 
- แถมฟรี..กิจกรรมนำท่านขึ้นกระเช้าความยาว 4 กิโลเมตร ไปสั่นระฆังบนยอดเขา Asari  
   (ขอสงวนสิทธิ์การเปิด-ปิดกระเช้าตามสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้น)

แพคเก็จนี้ไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพ (BKK) – ชิโตเซะ (CTS) – กรุงเทพ (BKK) 
- รถรับส่ง จากสนามบิน – โรงแรม – สนามบิน  และ รถรับส่ง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร 
- กรณีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าวีซ่าเดี่ยว กรณีประเทศญี่ปุ่นยกเลิกการยกเว้นวีซ่าให้แก่ประเทศไทย กรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

เเพ็กเกจเสริมตั๋วเครื่องบิน Asia Atlantic Airline

                         BKK – CTS – BKK (5D3N)

                          BKK – CTS – BKK (6D4N)

PERIOD :

PRICE/PAX

PERIOD :

PRICE/PAX

02 – 06 DEC’16

24,500.-

30 NOV – 05 DEC’16

24,500.-

04 – 08 DEC’16

24,500.-

05 – 10 DEC’16

22,500.-

09 – 13 DEC’16

24,500.-

07 – 12 DEC’16

24,500.-

11 – 15 DEC’16

22,500.-

14 – 19 DEC’16

22,500.-

12 – 16 DEC’16

22,500.-

19 – 24 DEC’16

22,500.-

16 – 20 DEC’16

22,500.-

21 – 26 DEC’16

22,500.-

18 – 22 DEC’16

23,000.-

26 – 31 DEC’16

22,500.-

23 – 27 DEC’16

24,500.-

 

 

25 – 29 DEC’16

22,500.-

 

 

ตารางการบินตรงจาก กรุงเทพ สู่ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (BKK-CTS-BKK)  บินตรง

สายการบินเอเชียแอตแลนติก แอร์ไลน์ (HB)

ไฟล์ขาไป

  กรุงเทพ (BKK)  -  ชิโตเซะ (CTS)

       HB 7904

     23:05  -  07:55+1

 ไฟล์ขากลับ

  ชิโตเซะ (CTS)   -  กรุงเทพ (BKK) 

       HB 7905

09:55  -  16:35

เงื่อนไข และ การชำระเงินตั๋วสายการบินเอเชียแอตแลนติก แอร์ไลน์ (HB

ชั้นโดยสาร  ชั้นประหยัด  รวมค่าภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว
อายุบัตรโดยสาร  เดินทางตามวันที่ระบุในหน้าตั๋วเท่านั้น
การชำระเงิน  เดินทางตามวันที่ระบุในหน้าตั๋วเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลง  กรุณาชำระเงินเต็มจำนวนในวันถัดไปทันทีเมื่อที่นั่งได้รับการยืนยัน
กรณีออกตั๋วแล้ว    ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทาง หรือ เปลี่ยนเส้นทางได้ 
การชำระเงิน  กรณีแก้ไขตัวสะกดชื่อ-นามสกุล หรือ เปลี่ยนชื่อ จะมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
การยกเลิก      ไม่สามารถยกเลิกตั๋วได้ (ไม่สามารถรีฟันด์เงินคืนได้ทุกกรณี)ในกรณีที่ออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว
น้ำหนักกระเป๋า กระเป๋าสัมภาระสำหรับโหลด (Checked baggage) ชั้นประหยัดสามารถโหลดกระเป๋า สัมภาระได้ 2 ใบ (น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม) กระเป๋าสัมภาระที่ไม่ต้องโหลด นำติดตัวได้สูงสุด 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมต่อ โดยกระเป๋าต้องมีขนาดไม่เกิน    
 45 นิ้ว (22x16x10 นิ้ว) หรือ 115 ซม. (55x40x25 ซม.) โดยคิดรวมจากทั้ง 3 ด้าน
Inflight services  ในระหว่างเที่ยวบิน มีอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ให้บริการฟรี (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) มีหมอนและผ้าห่มให้บริการ

 

Resort Liner 2015-2016

Booking Medthod   Advance booking is required 9 days before departure date. Otherwise, customer can check availability at the Resort Liner Counter directly

Cancellation Fee    2-3 days before departure date - 30%

                              1 day before departure date - 40%

                              On departure date - 100%

Change Policy        Basically, no change will be accepted.

Note                       Adult - From 12 years Child - 3 to 11 years Infant - 0 to 2 years (Free of charge)

 

New Chitose Airport >> Kiroro

Kiroro >> New Chitose Airport

*Guests visiting Kiroro Ski Area only for one day should get off at the Mountain Center

Sapporo Area - Kiroro

  Kiroro - Sapporo Area

* Guests visiting Kiroro Ski Area only for one day should get off at the Mountain Center

 

 

 

รหัสทัวร์:
Sieries_0100001
ประเทศ:
ตามรอยหนังเเฟนเดย์
สายการบิน:
non
เข้าชม:
6,419

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • TG 670/TG 671 หรือ HB 7904/HB 7905

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 01-03 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 02-04 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 03-05 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 04-06 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 05-07 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 06-08 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 07-09 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 08-10 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 09-11 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 10-12 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 11-13 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 12-14 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 13-15 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 14-16 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 15-17 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 16-18 ธ.ค. 59 19,900 19,900 14,900 1,500 11,900 non
booking 17-19 ธ.ค. 59 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 18-20 ธ.ค. 59 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 19-21 ธ.ค. 59 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 20-22 ธ.ค. 59 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 21-23 ธ.ค. 59 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 22-24 ธ.ค. 59 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 23-25 ธ.ค. 59 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 24-26 ธ.ค. 59 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 25-27 ธ.ค. 59 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 26-28 ธ.ค. 59 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 27-29 ธ.ค. 59 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 28-30 ธ.ค. 59 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 29-31 ธ.ค. 59 29,900 29,900 24,900 1,500 15,900 non
booking 30 ธ.ค.59-01 ม.ค.60 29,900 29,900 24,900 1,501 15,901 non
booking 31 ธ.ค.59-02 ม.ค.60 29,900 29,900 24,900 1,502 15,902 non
booking 01-03 ม.ค. 60 29,900 29,900 24,900 1,503 15,903 non
booking 02-03 ม.ค 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 03-05 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 04-06 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 05-07 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 06-08 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 07-09 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 08-10 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 09-11 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 10-12 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 11-13 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 12-14 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 13-15 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 14-16 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 15-17 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 16-18 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 17-19 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 18-20 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 19-21 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 20-22 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 21-23 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 22-24 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 23-25 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 24-26 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 25-27 ม.ค. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 26-28 ม.ค. 60 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 27-29 ม.ค. 60 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 28-30 ม.ค. 60 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 29-31 ม.ค. 60 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 30 ม.ค.-01 ก.พ. 60 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 31 ม.ค.-02 ก.พ. 60 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 01-03 ก.พ. 60 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 02-04 ก.พ. 60 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 03-05 ก.พ. 60 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 04-06 ก.พ. 60 25,900 25,900 20,900 1,500 11,900 non
booking 05-07 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 06-08 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 07-09 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 08-10 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 09-11 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 10-12 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 11-13 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 12-14 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 13-15 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 14-16 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 15-17 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 16-18 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 17-19 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 18-20 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 19-21 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 20-22 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 21-23 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 22-24 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 23-25 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 24-26 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 25-27 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 26-28 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 27-29 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 28-30 ก.พ. 60 20,900 20,900 15,900 1,500 7,900 non
booking 01-03 มี.ค. 60 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 02-04 มี.ค. 60 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 03-05 มี.ค. 60 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 04-06 มี.ค. 60 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 05-07 มี.ค. 60 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non
booking 06-08 มี.ค. 60 19,900 19,900 14,900 1,500 6,900 non


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตามรอยหนังเเฟนเดย์