ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พาโนรามา 9 วัน 6 คืน EUR_08A บินTG_DSST

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พาโนรามา 9 วัน 6 คืน EUR_08A บินTG_DSST

- นั่งรถไฟท่องเที่ยวสาย BERNINA EXPRESS ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
- ชมยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
- เที่ยวยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) และเมืองอินเทอลาเก้น
- เมืองลอยเคอร์บาด แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่โด่งดังที่สุด

รหัสทัวร์:
CH_TG00002
ประเทศ:
สวิสเซอร์แลนด์
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
103

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • TG 940

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 10-18 ก.พ. 60 121,000 109,000 97,000 103,000 10,000 Thai Airway
booking 04-12 มี.ค. 60 121,000 109,000 97,000 103,000 10,000 Thai Airway
booking 18-26 มี.ค. 60 111,000 100,000 89,000 99,000 10,000 Thai Airway
booking 08-16 เม.ย. 60 129,000 117,000 104,000 105,000 10,000 Thai Airway
booking 09-17 เม.ย. 60 129,000 117,000 104,000 105,000 10,000 Thai Airway
booking 22-30 เม.ย. 60 122,000 110,000 98,000 103,500 10,000 Thai Airway
booking 29 เม.ย.-07 พ.ค. 60 122,000 110,000 98,000 103,500 10,000 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์สวิสเซอร์แลนด์

วันที่ 1  กรุงเทพฯ - ซูริค  (สวิตเซอร์แลนด์)  -/-/-
   

 

วันที่ 2  ซูริค - ลูเซิรน์ - ล่องเรือทะเลสาบสี่พันธรัฐ - ขึ้นยอดเขาริกิ - ซังต์มอริทซ์  -/L/D 
โรงแรม HOTEL REINE VICTORIA หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่   B/L/D 
โรงแรม HOTEL DE LA PAIX LUGANO หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 4  ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสาย Glacier  Express - แซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ  B/L/D 
โรงแรม POLLUX HOTEL ZERMATT หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 5  แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)  B/L/D 
โรงแรม POLLUX HOTEL ZERMATT หรือ ระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6  ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก  B/L/D
โรงแรม GOLFHOTEL LES HAUTS DE GSTAAD & SPA  หรือ ระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7   กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น  B/L/D 
โรงแรม HOTEL BELLEVUE INTERLAKEN  หรือ ระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 8  อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ  B/-/- 
   

 

วันที่ 9  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  -/-/-