ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน EUR_12 บินTG_DSST

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน EUR_12 บินTG_DSST

- เที่ยวนครมิวนิก พัสเซา และเชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก
- ชมปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเขตเมืองเก่า
- ล่องเรือแม่น้ำดานูบ  ชมเมืองเวียนนา (ออสเตรีย) และหมู่บ้านกรีนซิ่ง
- พระราชวังเชิงบรุนน์ จัตุรัสมาเรียน และทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง

รหัสทัวร์:
EUE_TG00001
ประเทศ:
ยุโรปตะวันออก
สายการบิน:
Thai Airway
เข้าชม:
995

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • TG 924

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07-16 ก.ค. 60 99,000 90,000 80,000 0 19,000 Thai Airway
booking 14-23 ก.ค. 60 99,000 90,000 80,000 0 19,000 Thai Airway
booking 21-30 ก.ค. 60 99,000 90,000 80,000 0 19,000 Thai Airway
booking 28 ก.ค. - 06 ส.ค. 60 99,000 90,000 80,000 0 19,000 Thai Airway
booking 04-13 ส.ค. 60 99,000 90,000 80,000 0 19,000 Thai Airway
booking 11-20 ส.ค. 60 99,000 90,000 80,000 0 19,000 Thai Airway
booking 18-27 ส.ค. 60 99,000 90,000 80,000 0 19,000 Thai Airway
booking 25 ส.ค. - 03 ก.ย. 60 99,000 90,000 80,000 0 19,000 Thai Airway
booking 01-10 ก.ย. 60 99,000 90,000 80,000 0 19,000 Thai Airway
booking 08-17 ก.ย. 60 99,000 90,000 80,000 0 19,000 Thai Airway
booking 15-24 ก.ย. 60 99,000 90,000 80,000 0 19,000 Thai Airway
booking 22 ก.ย. - 01 ต.ค. 60 99,000 90,000 80,000 0 19,000 Thai Airway
booking 06-15 ต.ค.60 96,000 87,000 77,000 0 17,000 Thai Airway
booking 13-22 ต.ค. 60 96,000 87,000 77,000 0 17,000 Thai Airway
booking 03-12 พ.ย. 60 96,000 87,000 77,000 0 17,000 Thai Airway
booking 10-19 พ.ย. 60 96,000 87,000 77,000 0 17,000 Thai Airway
booking 17-26 พ.ย. 60 96,000 87,000 77,000 0 17,000 Thai Airway
booking 24 พ.ย. - 03 ธ.ค. 60 96,000 87,000 77,000 0 17,000 Thai Airway
booking 01-10 ธ.ค. 60 96,000 87,000 77,000 0 17,000 Thai Airway
booking 08-17 ธ.ค. 60 96,000 87,000 77,000 0 17,000 Thai Airway
booking 15-24 ธ.ค. 60 96,000 87,000 77,000 0 17,000 Thai Airway
booking 22-31 ธ.ค. 60 96,000 87,000 77,000 0 17,000 Thai Airway


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ยุโรปตะวันออก

วันที่ 1  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี)  -/-/-
   

 

วันที่ 2    นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก  -/L/D 
โรงแรม HOTEL MLYN หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  เชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก  B/L/D 
โรงแรม ART NOUVEAU PALACE HOTEL PRAGUE  หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 4  ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์  B/L/D 
โรงแรม ART NOUVEAU PALACE HOTEL PRAGUE  หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 5   กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี)  B/L/ 
โรงแรม IBEROSTAR GRAND HOTEL BUDAPEST  หรือ ระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 6   บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง  B/L/D
โรงแรม IMPERIAL RIDING SCHOOL RENAISSANCE VIENNA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 7   กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท  B/L/D 
โรงแรม HOTEL SCALARIA ST.WOLFGANG  หรือ ระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 8   ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บวร์ก – มิวนิก - ช้อปปิ้ง-
จัตุรัสมาเรียน
 B/L/D 
โรงแรม MARRIOTT MUNICH HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 

 

วันที่ 9   เที่ยวชมเมืองมิวนิค - พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก - เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  B/-/- 
   

 

วันที่ 10   เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ  -/-/-