ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ PHOEK2HKGDIS 3วัน 2คืน บิน EK_PHST

ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ PHOEK2HKGDIS 3วัน 2คืน บิน EK_PHST
-SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ ร่วมด้วยการยิงเลเซอร์ประกอบเพลงจากอาคารชั้นนำกว่า 40 แห่ง โดยเวลาที่ใช่ในการแสดงประมาณ 15 นาที
-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด เล่นกี่รอบก็ได้  
-รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น
-อ่าวรีพัสเบย์ นำท่านนมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ซึ่งเป็นปางประทานพร  ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากและมีความประณีตงดงาม ซึ่งองค์ท่านตั้งอยู่บนฐานบัว และ “เจ้าแม่ทับทิม” 
-วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมที่วัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ วัดเรือนใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 
-เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน หนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกง เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพพลานามัยของเราและคนที่เรารัก ซึ่งท่านจะพบกับผู้คนมากมายที่นำธูป พร้อมกับของมาสักการะและแก้บนเป็นจำนวนมาก 
-ช้อปปิ้งแบรนด์เนมหรู (CANTON ROAD) แบรนด์เนมทุกแบบทุกประเภท รวมระดมพลกันอยู่บนถนนเส้นนี้ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดถนน  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รหัสทัวร์:
HK_EK00032
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
35

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป EK384 ขากลับ EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 05 - 07 เม.ย.61 23 22,900 21,900 0 7,000 Emirate
booking 06 - 08 เม.ย.61 23 22,900 21,900 0 7,000 Emirate
booking 07 - 09 เม.ย.61 23 22,900 21,900 0 7,000 Emirate
booking 09 - 11 เม.ย.61 23 22,900 21,900 0 7,000 Emirate
booking 11 - 13 เม.ย.61 23 22,900 21,900 0 7,000 Emirate
booking 12 - 14 เม.ย.61 25 24,900 23,900 0 8,000 Emirate
booking 14 - 16 เม.ย.61 25 24,900 23,900 0 8,000 Emirate
booking 16 - 18 เม.ย.61 21 20,900 19,900 0 7,000 Emirate
booking 20 - 22 เม.ย.61 21 20,900 19,900 0 7,000 Emirate
booking 21 - 23 เม.ย.61 21 20,900 19,900 0 7,000 Emirate
booking 27 - 29 เม.ย.61 21 20,900 19,900 0 7,000 Emirate
booking 28 - 30 เม.ย.61 21 20,900 19,900 0 7,000 Emirate
booking 05 - 07 พ.ค.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 11 - 13 พ.ค.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 12 - 14 พ.ค.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 18 - 20 พ.ค.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 19 - 21 พ.ค.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 25 - 27 พ.ค.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 26 - 28 พ.ค.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 01 - 03 มิ.ย.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 08 - 10 มิ.ย.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 15 - 17 มิ.ย.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 22 - 24 มิ.ย.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 29 มิ.ย. - 01 ก.ค.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 06 - 08 ก.ค.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 07 - 09 ก.ค.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 13 - 15 ก.ค.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 14 - 16 ก.ค.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 20 - 22 ก.ค.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate
booking 21 - 23 ก.ค.61 20 19,900 18,900 0 7,000 Emirate


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - SYMPHONY  OF  LIGHT - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
 -/-/D 
  โรงแรม EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN   HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 
 B/L/- 
  โรงแรม EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ  NOVOTEL  NATHAN   HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  (นั่งรถรางพีคเทรม)  สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) - รีพัสเบย์ - ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - เทพเจ้าหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งถนนแบรนด์เนม - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 B/L/-