ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์พม่า โปรประหยัด ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน MMR012DD 3วัน 2คืน บิน DD_BNST

ทัวร์พม่า โปรประหยัด ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน MMR012DD 3วัน 2คืน บิน DD_BNST
-เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
-เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน KyaikhtiyoPagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์
องค์ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป
-ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก
-พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง
-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ 
-นัตโบโบยีหรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
-เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ” ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า
-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว ซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
รหัสทัวร์:
MM_DD00014
ประเทศ:
พม่า
สายการบิน:
Nok Air
เข้าชม:
119

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป DD4234 ขากลับ DD4235

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 23 - 25 มี.ค.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 24 - 26 มี.ค.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 30 มี.ค. - 01 เม.ย.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 31 มี.ค. - 02 เม.ย.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 06 - 08 เม.ย.61 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 07 - 09 เม.ย.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 13 - 15 เม.ย.61 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 14 - 16 เม.ย.61 11,900 11,500 10,900 0 3,000 Nok Air
booking 20 - 22 เม.ย.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 21 - 23 เม.ย.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 27 - 29 เม.ย.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 28 - 30 เม.ย.61 10,900 10,500 9,900 0 3,000 Nok Air
booking 04 - 06 พ.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 05 - 07 พ.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 11 - 13 พ.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 12 - 14 พ.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 18 - 20 พ.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 19 - 21 พ.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 25 - 27 พ.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 26 - 28 พ.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 01 - 03 มิ.ย.61 9,999 9,500 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 02 - 04 มิ.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 08 - 10 มิ.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 09 - 11 มิ.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 15 - 17 มิ.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 16 - 18 มิ.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 22 - 24 มิ.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 23 - 25 มิ.ย.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 29 มิ.ย. - 01 ก.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air
booking 30 มิ.ย. - 02 ก.ค.61 9,999 9,999 8,999 0 3,000 Nok Air


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์พม่า

 

วันที่ 1กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
 -/L/D 
  โรงแรม Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 B/L/D 
  โรงแรม SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-กรุงเทพฯ
 B/-/-