ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีนองปิง PHOEK4HKGMFMNP 4วัน 3คืน บิน EK_PHST

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า แถมฟรีนองปิง PHOEK4HKGMFMNP 4วัน 3คืน บิน EK_PHST
-SYMPHONY  OF  LIGHT  เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” ซึ่งการแสดงจะเปิดไฟที่ตกแต่งด้วยไฟสีต่างๆ 
-รถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ ยอดเขาวิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงกับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของตึกพีคทาวเวอร์ 
-อ่าวรีพัสเบย์ นำท่านนมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ซึ่งเป็นปางประทานพร  ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากและมีความประณีตงดงาม 
-วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้วเดิมที่วัดนี้เป็นวัดเล็ก ๆ เป็นวัดที่เก่าแก่และอนุรักษ์โบราณสถานซึ่งอยู่ทางด้านหลังของเรือนใหม่ประชาชนที่เข้าวัดแชกงจะต้องหมุนกังหัน หรือ
ที่เรียกว่า "กังหันนำโชค" เพื่อหมุนแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต และปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไป
-กระเช้าไฟฟ้า NONGPING 360 องศา ข้ามเขาหลายลูกมีความยาวถึง 5.7 กิโลเมตร ขึ้นมาจากสถานีตุงซุง ไปยังปลายทางของหมู่บ้านนอนปิงเลื่อนผ่านทะเลจีนใต้ และวนอุทยานลันเตาเหนือ ในเวลา 20  นาที
-ซิตี้เกท เอาท์เลต ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านค้า Outlet แบรนด์ดัง
-องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่งผสมผสานระหว่างจีนกับโปรตุเกส ซึ่งพระพักตร์เป็นพระแม่มารี โปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าในโอกาสส่งมอบ
เกาะมาเก๊าคืนให้กับจีน
-วัดเจ้าแม่กวนอิม เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปีในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม 
-โบสถ์เซ็นพอลล์ สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า 
-เซนาโด้สแควร์ โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้องเป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส  
-เดอะเวเนเซี่ยน(The Venetian Macau Resort)  ตั้งอยู่บนที่ดินที่ถูกถมทะเลเรียกว่า โคไท เชื่อมระหว่างเกาะไทปา และเกาะโคโลอานสัมผัสบรรยากาศเวนิส ล่องเรือกอนโดล่าในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก ซึ่งภายในจะมีสิ่งบันเทิงหลากหลายให้ท่านเลือกอาทิ เช่น ร้านขายสินค้าต่าง ๆ ร้านอาหาร 
รหัสทัวร์:
HK_EK00031
ประเทศ:
ฮ่องกง
สายการบิน:
Emirate
เข้าชม:
96

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • น้ำหนัก 30 kg.
  • ขาไป EK384 ขากลับ EK385

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 07 - 10 เม.ย.61 26,900 25,900 24,900 0 9,000 Emirate
booking 08 - 11 เม.ย.61 26,900 25,900 24,900 0 9,000 Emirate
booking 15 - 18 เม.ย.61 28,900 27,900 26,900 0 10,000 Emirate
booking 21 - 24 เม.ย.61 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 28 เม.ย. - 01 พ.ค.61 23,900 22,900 21,900 0 9,000 Emirate
booking 03 - 06 พ.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 10 - 13 พ.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 19 - 22 พ.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 24 - 27 พ.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 02 - 05 มิ.ย.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 09 - 12 มิ.ย.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 16 - 19 มิ.ย.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 23 - 26 มิ.ย.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 30 มิ.ย. - 03 ก.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 05 - 08 ก.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 12 - 15 ก.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate
booking 19 - 22 ก.ค.61 22,900 21,900 20,900 0 8,000 Emirate

คำที่เกี่ยวข้อง :

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ -  ฮ่องกง - SYMPHONY  OF  LIGHT - อิสระช้อปปิ้งเลดี้มาเก็ต & เทมเปิ้ลสตรีท
 -/-/D 
  โรงแรม EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL / NOVOTEL  NATHAN   HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 (นั่งรถรางพีคแทรม) สู่ยอดเขาวิคทรอเรียพีค (สูงสุด) - รีพัสเบย์ - ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - กระเช้านองปิง & พระใหญ่โป๋หลิน - ซิตี้เกท เอาท์เลต
 B/L/D 
  โรงแรม EATON  HOTEL / THE  KOWLOON  HOTEL / PRUDENTIAL HOTEL หรือ  NOVOTEL  NATHAN   HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3  ฮ่องกง - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดเจ้าแม่กวนอิม - โบสถ์เซ็นพอลล์ - เซนาโดสแควร์ - THE VENETIAN
 B/L/D 
  โรงแรม GOLDEN CROWN CHINA HOTEL / HOTEL  ROYAL  MACAU /TAIPA SQUARE  HOTEL หรือ  GRAND VIEW HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4  มาเก๊า - ฮ่องกง - ช้อปปิ้งนาธาน  - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ 
 B/-/-