ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้ 5วัน 3คืน บิน XJ_SSST

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้ 5วัน 3คืน บิน XJ_SSST
-วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว 
-หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (Tokyo Sky tree) (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) หอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก
-สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ (Hananomiyako Flower Park) สวนดอกไม้ที่เรียกได้ว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในบริเวณๆ ภูเขาไฟฟูจิ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ใกล้กับทะเลสาบยามานะกะและภูเขาไฟฟูจิ
-โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมที่แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย 
-ภูเขาไฟฟูจิ ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
**ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม นำท่านชมความงามของ ทุ่งดอกพิงค์มอส ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสีเขียวแทนดูคล้ายต้นหญ้า คำว่าชิบะ หมายถึงต้นหญ้า ดังนั้นจึงเรียกกันว่า ชิบะซากุระ (Shibazakura) 
**ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป นำท่าน เดินทางสู่ เทศกาลสมุนไพรและทุ่งดอกลาเวนเดอร์  (Fujikawaguchiko Herb Festival) ทุ่งดอกไม้สีม่วง ณ สวนยากิซะกิและสวนโออิชิ สวนสวยที่เต็มไปด้วยดอกลาเวนเดอร์เต็มท้องทุ่งกว้าง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ
-ตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko Market) ตลาดที่คึกคักเกือบตลอดเวลาตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชิมาชิ แต่ก่อนนั้นบริเวณนี้เป็นที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด
-ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย 
-เมืองซาวาระ เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองนาริตะ เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งข้าวในช่วงสมัยเอโดะ บริเวณใจกลางเมืองมีคลองตัดผ่าน  มีชื่อเรียกว่า เอโดะน้อย Little Edo 
-ย่านโอไดบะ (Odaiba) คือเกาะที่สร้างขึ้นไว้เป็นแหล่งช้อปปิ้ง และแหล่งบันเทิงต่างๆ ในอ่าวโตเกียว
-ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า (DiverCity Tokyo Plaza) เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก
รหัสทัวร์:
JP_XJ00007
ประเทศ:
ญี่ปุ่น
สายการบิน:
AirAsia X
เข้าชม:
152

LINE it!

ราคาเริ่มต้น/ท่าน
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว ยกเว้นค่าทิปไกด์)
  • บริการอาหาร
  • ฟรี wifi
  • น้ำหนัก 20 kg.
  • ขาไป XJ606 ขากลับ XJ607

รายละเอียดวันเดินทาง

  วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง เด็กทารก พักเดี่ยวเพิ่ม สายการบิน
booking 20 - 24 เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21 - 25 เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 22 - 26 เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 23 - 27 เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 - 28 เม.ย.61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 25 - 29 เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 26 - 30 เม.ย.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 เม.ย. - 01 พ.ค.61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 เม.ย. - 02 พ.ค.61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 29 เม.ย. - 03 พ.ค.61 27,888 27,888 27,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 เม.ย. - 04 พ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 02 - 06 พ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 03 - 07 พ.ค.61 26,888 26,888 26,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 09 - 13 พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 10 - 14 พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 16 - 20 พ.ค.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 17 - 21 พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 23 - 27 พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 24 - 28 พ.ค.61 25,888 25,888 25,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 30 พ.ค. - 02 มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 31 พ.ค. - 03 มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 06 - 10 มิ.ย.61 21,888 21,888 21,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 07 - 11 มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 13 - 17 มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 14 - 18 มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 20 - 24 มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 21 - 25 มิ.ย.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 27 มิ.ย. - 01 ก.ค.61 24,888 24,888 24,888 7,900 7,900 AirAsia X
booking 28 มิ.ย. - 02 ก.ค.61 23,888 23,888 23,888 7,900 7,900 AirAsia X


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น

 

วันที่ 1 กรุงเทพ   สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
 -/-/- 
  โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 2 วัดอาซากุสะ - โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
 B/L/D 
  โรงแรม Fuji San Resort Hotel หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 3 ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - โตเกียว - อะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ
 B/L/-
  โรงแรม NARITA KIKUSUI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 4 เมืองซาวาระ  - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินนาริตะ
 B/-/- 

 

วันที่ 5 สนามบิน ดอนเมือง
 -/-/-