ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ต่างประเทศ


ทัวร์ยุโรป สโลเวเนีย ออสเตรีย เยอรมนี 8 วัน 5 คืน บินOS _CCST

ทัวร์ยุโรป สโลเวเนีย ออสเตรีย เยอรมนี 8 วัน 5 คืน บินOS _CCST

นำท่านชมเมืองกราซซึ่งได้รับการยกย่อยให้เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (Culture City of Europe) ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองใหม่ ในศตวรรษที่ 21 นำท่านเดินทางข้ามพรมแด...


วันเดินทาง
18 พ.ค. 2560 - 10 ส.ค. 2560

เริ่มต้น 84,900บาท/ท่าน
Austrian Airlines
ทัวร์โครเอเชีย ซาเกรบ นีอุม ชาฟตัท 9 วัน 5 คืน บินOS_CCST

ทัวร์โครเอเชีย ซาเกรบ นีอุม ชาฟตัท 9 วัน 5 คืน บินOS_CCST

ชมเมืองตอนบนผ่าน ประตูหิน (Stone Gate) ที่เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในอดีต แต่มีรูปของพระแม่มารียังคงเหลืออยู่เพียงสิ่งเดียว ชมภายใน มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกรบ พร้อมรับฟังเรื่องเล...


วันเดินทาง
12 พ.ค. 2560 - 15 ส.ค. 2560

เริ่มต้น 91,800บาท/ท่าน
Austrian Airlines
ทัวร์โครเอเชีย ซาเกรบ โอพาเทีย ดูบรอฟนิก 8 วัน 5 คืน บินOS_CCST

ทัวร์โครเอเชีย ซาเกรบ โอพาเทีย ดูบรอฟนิก 8 วัน 5 คืน บินOS_CCST

ชมเมืองตอนบนผ่าน ประตูหิน (Stone Gate) ที่เคยเหตุการณ์ไฟไหม้ในอดีต แต่มีรูปของพระแม่มารียังคงเหลืออยู่เพียงสิ่งเดียว นำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral) โบสถ์คาทอลิกประ...


วันเดินทาง
24 พ.ค. 2560 - 29 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 87,900บาท/ท่าน
Austrian Airlines
ทัวร์ตุรกี อังคาร่า คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่  10 วัน 7 คืน บินW5_PCST

ทัวร์ตุรกี อังคาร่า คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ 10 วัน 7 คืน บินW5_PCST

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ชม “ระบำหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี นำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Undergrou...


วันเดินทาง
01 ก.ค. 2560 - 05 ส.ค. 2560

เริ่มต้น 36,900บาท/ท่าน
Mahan Air
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล พระราชวังทอปกาปึ 7 วัน 6 คืน บิน TK_PCST

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล พระราชวังทอปกาปึ 7 วัน 6 คืน บิน TK_PCST

ชม ฮิปโปโดรม Hippodrome หรือ สนามแข่งม้าโบราณ มีเสาโอเบลิสค์ซึ่งเหลือแค่ส่วนปลายที่ยาว 20 เมตร นำท่านชมสุเหร่าสีน้ำเงิน Blue Mosque ที่มาของชื่อสุเหร่าสีน้ำเงินเป็นเพราะเขาใช้กระเบื้องสีน้ำเงินในการตก...


วันเดินทาง
03 มิ.ย. 2560 - 14 ส.ค. 2560

เริ่มต้น 39,900บาท/ท่าน
Turkish Airlines
ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล กรุงโดฮา  7 วัน 6 คืน บินQR_PCST

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล กรุงโดฮา 7 วัน 6 คืน บินQR_PCST

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Cruise Along the Bosphorus ซึ่งเป็นช่องแคบขนาดใหญ่และสองฝั่งมีความสวยงามมาก ชม พระราชวังโดลมาบาเช่ Dolmabahce Palace เป็นพระราชวังที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญอย่างสูงสุดทั้งทาง...


วันเดินทาง
13 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 29,900บาท/ท่าน
Qatar Airways
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน บินQR_WCTST

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เชค ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน บินQR_WCTST

เดินทางสู่ “เมืองคาร์โลวีวารี่” เมืองตากอากาศที่น่ารัก มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 กรุงปร๊าก พร้อมชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ของทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ...


วันเดินทาง
11 มิ.ย. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 45,900บาท/ท่าน
Qatar Airways
ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน บินQR_WCTST

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน บินQR_WCTST

นำท่านชม “มหาวิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร นำคณะออกเดินทางต่อสู่ “ เมืองอินซ์บรูกซ์” เมืองท่องเที่ยวในแคว้นทิโรล แห่งลุ่มแม่น้ำอินน์ที่มีอายุกว่า ...


วันเดินทาง
22 พ.ค. 2560 - 12 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 39,900บาท/ท่าน
Qatar Airways
ทัวร์บรูไน อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC  ภูเขาไฟโบรโม่ 5วัน 4คืน บินBI_GOHST

ทัวร์บรูไน อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC ภูเขาไฟโบรโม่ 5วัน 4คืน บินBI_GOHST

น้ำตก Kakek Bodo ซึ่งตั้งอยุ่ในเขตป่าพาซูลวนซึ่งเป็นเขตป่าสน น้ำตกนี้มีความสูง 40 เมตร สัมผัสธรรมชาติอันสวยงามและร่มรื่นเย็นสบาย หมู่บ้านเซโมโรลาวัง(Cemoro Lawang) ประตูด่านสุดท้ายก่อนเข้าชมภูเขาไฟโบร...


วันเดินทาง
17 มี.ค. 2560 - 26 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 23,900บาท/ท่าน
Royal Brunei
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 5วัน 3คืน บิน TG_GOHST

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 5วัน 3คืน บิน TG_GOHST

ชมวัดอูลูวาตู (Uluwatu Temple) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี วัดทานาห์ลอต ( Pura Tanah Lot ) ได้รับฉายาว่า"วัดที่มีทิวทัศน์สวยงามที่สุดขอ...


วันเดินทาง
25 ก.พ. 2560 - 28 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 27,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน 3คืน บินTG_GOHST

ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์ บาหลี 4วัน 3คืน บินTG_GOHST

ชม วัดอูลูวาตู ( Uluwatu Temple ) วัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลที่สูงเกือบ 70 เมตร ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ตั้งของเกาะบาหลี ชม ระบำไฟ Kacak Fire Dance โชว์ระบำไฟบูชาเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงของชาวบาหลี เ...


วันเดินทาง
25 ก.พ. 2560 - 24 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 19,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน Fantastic Of Asean 5วัน 4คืน บินBI_GOHST

ทัวร์อินโดนีเซีย บรูไน Fantastic Of Asean 5วัน 4คืน บินBI_GOHST

ชมการแสดงระบำ บารองแดนซ์ ( Barong Dance ) การแสดงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของเกาะบาหลีซึ่งนำเสนอเรื่องราวการต่อสู้ระหว่าง บารองเป็นสัตว์ในตำนาน ชม วัดเตียร์ตาอัมปีล (Tirta Empul Temple) วัดน้ำพุศักดิ์สิ...


วันเดินทาง
21 ก.พ. 2560 - 23 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 25,900บาท/ท่าน
Royal Brunei
ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 5วัน 4คืน บินGA_GOHST

ทัวร์อินโดนีเซีย มหัศจรรย์ AEC บาหลี มรดกโลกบุโรพุทโธ 5วัน 4คืน บินGA_GOHST

ชม วัดพรามนันต์ ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี 1991 หมู่วิหารแห่งปรัมบานันของฮินดู ชม “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุลต่าน” ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวัง และเครื่องใช้ต่างก่อนที...


วันเดินทาง
12 เม.ย. 2560 - 10 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 31,900บาท/ท่าน
Garuda Indonesia
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ซงซานอิลซุงบง 4 วัน 2 คืน บิน LJ_DKCST

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู ซงซานอิลซุงบง 4 วัน 2 คืน บิน LJ_DKCST

เดินทางสู่ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร(YONGDUAM ROCK)ให้ท่านได้สัมผัสอีกมุมหนึ่งแห่งมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเชจู ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง นำท่านเดินไปยังร้าน KAKAO FRI...


วันเดินทาง
05 พ.ค. 2560 - 28 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 15,888บาท/ท่าน
Jin Air
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เขาซงกาซาน 5 วัน 3 คืน บิน LJ_DKCST

ทัวร์เกาหลี เกาะเชจู เขาซงกาซาน 5 วัน 3 คืน บิน LJ_DKCST

นำท่านเดินทางสู่ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร (YONGDUAM ROCK) ให้ท่านได้สัมผัสอีกมุมหนึ่งแห่งมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเชจู ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง เดินไปยังร้าน KAKAO F...


วันเดินทาง
03 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 16,888บาท/ท่าน
Jin Air
ทัวร์สกอตแลนด์ อังกฤษ เวลส์ 8 วัน 5 คืน บินEK_GOHST

ทัวร์สกอตแลนด์ อังกฤษ เวลส์ 8 วัน 5 คืน บินEK_GOHST

นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเอดินเบิร์ก (Edinburgh) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ เข้าชมปราสาทเอดินบะระ (Edinburgh Castle ) อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เดินทางสู่เมื...


วันเดินทาง
03 พ.ค. 2560 - 02 ส.ค. 2560

เริ่มต้น 59,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์อังกฤษ เวลส์ HAPPY TIME  8 วัน 5 คืน บิน EK_GOHST

ทัวร์อังกฤษ เวลส์ HAPPY TIME 8 วัน 5 คืน บิน EK_GOHST

นำท่านชมบริเวณท่าเรืออัลเบิร์ต (Albert Dock) โดยบริเวณท่าเรือประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า ชมตึกรอยัลลิเวอร์ (Royal Liver Building) อีกหนึ่งอาคารที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์และมีชื่อเสียงของเมืองลิเ...


วันเดินทาง
17 พ.ค. 2560 - 14 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 49,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ 8 วัน 5 คืน บินEY_GOHST

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ 8 วัน 5 คืน บินEY_GOHST

นำท่านบินสู่เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ (Scotland) เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburge Castle ) เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต แฟนบอลไม่พลาดเข้าชมสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Ol...


วันเดินทาง
26 เม.ย. 2560 - 03 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 49,900บาท/ท่าน
Etihad Airways
ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน บิน TG_GOHST

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 5 คืน บิน TG_GOHST

เดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา เมืองหลวงของแค้วนจามมู และแคชเมียร์ ชมสวนชาลิมาร์ที่เป็นสวนแบบราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นสวนแห่งความรักของ มหาราชา ชาฮังคี จากนั้นนำท่านชมสวนนิชาบากห...


วันเดินทาง
01 เม.ย. 2560 - 24 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 39,900บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์อเมริกา เเคนาดา นิวยอร์ก เเอตเเลนติกซิตี้ ดีซี ไนเเองการ่า โตรอนโต 11วัน 7คืน บินBR_GOHST

ทัวร์อเมริกา เเคนาดา นิวยอร์ก เเอตเเลนติกซิตี้ ดีซี ไนเเองการ่า โตรอนโต 11วัน 7คืน บินBR_GOHST

ชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่างามของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกัน สู่ฝั่ง มหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริ...


วันเดินทาง
12 พ.ค. 2560 - 14 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 119,900บาท/ท่าน
Eva Air
ทัวร์สเเกนดิเนเวีย โคเปนเฮเกน ออสโล สตอกโฮล์ม เฮลซิงกิ 9 วัน 7 วัน บินAY_WR1ST

ทัวร์สเเกนดิเนเวีย โคเปนเฮเกน ออสโล สตอกโฮล์ม เฮลซิงกิ 9 วัน 7 วัน บินAY_WR1ST

พาท่านถ่ายรูปบริเวณน้ำพุเกฟิออน เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา นำท่านถ่ายรูปพระราชวังอมาเลียนบอร์ก ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก ช้อปปิ้งสินค้าย่านถนนสตรอยก์ ถนนช้...


วันเดินทาง
10 พ.ค. 2560 - 22 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 79,900บาท/ท่าน
Fin Air
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานฯ เวกัส เเอลเอ 9วัน 6คืน บินCZ_GOHST

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานฯ เวกัส เเอลเอ 9วัน 6คืน บินCZ_GOHST

เข้าสู่ตัวเมืองซาน ฟรานซิสโก (San Francisco) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ สู่ยอดเขาทวินพีค (Twin Peak) เพื่อให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ อันงดงามของเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แ...


วันเดินทาง
14 เม.ย. 2560 - 16 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 79,900บาท/ท่าน
China Southern Airlines
ทัวร์อเมริกา เเคนาดา นิวยอร์ก เเอตเเลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดีซี โตรอนโต้ 11วัน 7คืน บินEK_GOHST

ทัวร์อเมริกา เเคนาดา นิวยอร์ก เเอตเเลนด์ติก ซิตี้ วอชิงตัน ดีซี โตรอนโต้ 11วัน 7คืน บินEK_GOHST

เดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก (New York) นำท่านชมมหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เดินเล่นเซ็นทรัลปาร์ค(Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค สู่เมืองฟ...


วันเดินทาง
25 พ.ค. 2560 - 24 ส.ค. 2560

เริ่มต้น 111,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก ไนเเองการ่า วอชิงตัน ดีซี 9 วัน 6 คืน บิน CZ_GOHST

ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก ไนเเองการ่า วอชิงตัน ดีซี 9 วัน 6 คืน บิน CZ_GOHST

เดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก (New York) นำท่านชมมหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เดินเล่นเซ็นทรัลปาร์ค(Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค สู่เมืองฟ...


วันเดินทาง
13 เม.ย. 2560 - 20 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 75,900บาท/ท่าน
China Southern Airlines
ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน บินFD_GOHST

ทัวร์มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน บินFD_GOHST

ชมเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล รูปองค์เจ้าแม่กวนอิมสัมฤทธิ์ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊าเนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน นำท่านมายัง ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอ...


วันเดินทาง
01 เม.ย. 2560 - 20 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 7,900บาท/ท่าน
Air Asia
ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ด ไนเเองการ่า วอชิงตัน ดีซี 10 วัน 6 คืน บินBR_GOHST

ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ด ไนเเองการ่า วอชิงตัน ดีซี 10 วัน 6 คืน บินBR_GOHST

เดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก (New York) นำท่านชมมหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เดินเล่นเซ็นทรัลปาร์ค(Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ค สู่เมืองฟ...


วันเดินทาง
18 พ.ค. 2560 - 19 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 79,900บาท/ท่าน
Eva Air
ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซาน ฟรานซิสโด ลาสเวกัส เเอลเอ  9วัน 6คืน บิน BR_GOHST

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซาน ฟรานซิสโด ลาสเวกัส เเอลเอ 9วัน 6คืน บิน BR_GOHST

เมืองซาน ฟรานซิสโก (San Francisco) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ ผ่านชมเกาะอัลคาทรัส (Alcatraz) เกาะที่เคยเป็นที่คุมขังนักโทษอเมริกาในอดีต ถ่ายรูปและชมสะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bri...


วันเดินทาง
07 เม.ย. 2560 - 08 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 89,900บาท/ท่าน
Eva Air
ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 4 วัน 3 คืน บินEK_GOHST

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า นองปิง 4 วัน 3 คืน บินEK_GOHST

ชม SYMPHONY OF LIGHT เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” นำท่านสู่ “อ่าวรีพัสเบย์” นำท่านนมัสการและขอพรอันศักดิ์สิทธิ์ จาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ซ...


วันเดินทาง
01 เม.ย. 2560 - 04 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 23,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บินEK_GOHST

ทัวร์ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน บินEK_GOHST

ชม SYMPHONY OF LIGHT เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” นำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรสวนสนุก...


วันเดินทาง
07 เม.ย. 2560 - 06 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 20,900บาท/ท่าน
Emirate
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3วัน 2คืน บิน EK_GOHST

ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3วัน 2คืน บิน EK_GOHST

ชม SYMPHONY OF LIGHT เป็นการแสดงแสงสีเสียงกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกโดย “กินเนส เวิล์ด เรคคอร์ด” เดินต่อไปยังทางขึ้นบันได 268 ขั้นสู่ พระพุทธรูปเทียนถาน ประดิษฐานอยู่คู่กับวัดโป๋หลิน เห...


วันเดินทาง
07 เม.ย. 2560 - 06 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 19,900บาท/ท่าน
Emirate