ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานประจำ

รับสมัครพนักงาน it support 
จบการศึกษา ปวช / ปวส. จำนวน 2 อัตรา 
หน้าที่
- ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และลงโปรแกรม 
- เชื่อมต่อสัญญาณ internetและwi-fi 
- บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
- ประสานงานการส่งซ่อมอุปกรณ์
- อัพเดต และ ลงข้อมูลโปรแกรมทัวร์ในเว็บไซต์

นักศึกษาฝึกงาน

รับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน 

จำนวน 4 คน 

สาขาการเงิน / สาขาบัญชี / สาขาคอมพิวเตอร์ / สาขาการจัดการ / สาขาบริหารธุรกิจ / สาขาการท่องเที่ยว