ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

ทัวร์ในประเทศ

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์  ปีเตอร์ฮอฟ EUR_27 8 วัน 6 คืน บินTG_DSST

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ปีเตอร์ฮอฟ EUR_27 8 วัน 6 คืน บินTG_DSST

เข้าชมพระราชวังเครมลิน (GREAT KREMLIN PALACE) สัญลักษณ์แห่งอดีตอันยิ่งใหญ่ นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ (The State Armory) ชมวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ วิหารที่สำคัญของนิกายรัสเซียนออโทดอกซ์ ใช้ประ ก...


รหัสทัวร์ :: RU_TG00003
25 พ.ค. 2560 - 01 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 100,000 บาท/ท่าน
Thai Airway
ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น  Aussie_02 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น Aussie_02 5วัน 3คืน บินTG_GBLST

นำท่านชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรียมีชื่อเสียง พาท่านชมอาคารรัฐสภา เมลเบิร์น (MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย นำท่านเข้าชมสวนฟิตซอย (FITZROY GARDENS) สว...


รหัสทัวร์ :: AT_TG00004
29 มี.ค. 2560 - 20 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 35,900 บาท/ท่าน
Thai Airway

เที่ยวโซนแอฟริกา


เที่ยวโซนออสเตรเลีย นิวซีแลนด์


เที่ยวโซนอเมริกา


เที่ยวโซนอเมริกาใต้

ทัวร์ในประเทศ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ