ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป ติดตามบน Instagram เพิ่มเป็นเพื่อน

Mahan-Air


ทัวร์ตุรกี อังคาร่า คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่  10 วัน 7 คืน บินW5_PCST

ทัวร์ตุรกี อังคาร่า คัปปาโดเกีย ปามุคคาเล่ 10 วัน 7 คืน บินW5_PCST

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ Lake Tuz ชม “ระบำหน้าท้อง” Belly Dance ประกอบดนตรีของสาวน้อยชาวตุรกี นำท่านชม นครใต้ดินไคมัคลี Undergrou...


วันเดินทาง
01 ก.ค. 2560 - 05 ส.ค. 2560

เริ่มต้น 36,900 บาท/ท่าน
Mahan Air

โปรแกรมทัวร์แนะนำ