ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

SHANDONG-AIRLINE


ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 7 วัน 4 คืน

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 7 วัน 4 คืน

- ชมเมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ - ชมเจดีย์สามองค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ - ภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน - ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซี เกิดจากแม่น้...


วันเดินทาง
11 ส.ค. 2559 - 19 ส.ค. 2559

เริ่มต้น 22,900 บาท/ท่าน
SHANDONG AIRLINE

โปรแกรมทัวร์แนะนำ