ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

Sichuan-Airlines


ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน บิน 3U _SSST

ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน บิน 3U _SSST

สู่เมืองเฉินตูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน สู่จิ่วจ้ายโกวชมทะเลสาบเตี๋ยซีเป็นทะเลสาบที่มีผิวน้ำราบเรียบขาวใส สู่อุทยานแห่งชาติหวงหลงชมความงามของอุทยานที่มีลำธารน้ำไหลมาจากยอดเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี...


วันเดินทาง
02 เม.ย. 2560 - 25 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 20,888 บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ทัวร์จีน เฉินตู โหมวหนีโกว จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน บิน 3U_SSST

ทัวร์จีน เฉินตู โหมวหนีโกว จิ่วจ้ายโกว 5 วัน 4 คืน บิน 3U_SSST

สู่เมืองเฉินตูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน สู่ ศูนย์หมีแพนด้าที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว สู่จิ่วจ้ายโกวชมทะเลสาบเตี๋ยซีเป็นทะเลสาบที่มีผิวน้ำราบเรียบขาวใส สู่อุทยานโหมวหนีโกวชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่...


วันเดินทาง
19 เม.ย. 2560 - 28 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 19,888 บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ทัวร์จีน เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน บิน 3U _SSST

ทัวร์จีน เฉินตู เล่อซาน ง้อไบ๊ 5 วัน 4 คืน บิน 3U _SSST

สู่เมืองเฉินตูเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ชมเมืองโบราณหวงหลงซีเป็นหมู่บ้านโบราณสมัยราชวงศ์หมิง ลงเรือชมเกาะเล่อซานมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเลหลวงพ่อโตเล่อซานใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี สู่เขาง้อไบ้ลักษณะเหมือนคิ...


วันเดินทาง
17 มี.ค. 2560 - 28 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 18,888 บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ทัวร์จีน เฉินตู เต้าเฉิง ย่าติง 8 วัน 7 คืน

ทัวร์จีน เฉินตู เต้าเฉิง ย่าติง 8 วัน 7 คืน

- ตันปา หุบเขาแห่งสาวงาม - ชินตูเฉียว สรวงสวรรค์ของนักถ่ายภาพ - เต้าเฉิง ดินแดนประตูสู่หุบเขาอันกว้างใหญ่ - ย่าติง เหนือกว่าแชงกรีล่า ไกลกว่าเส้นขอบฟ้า ยังมีขุนเขาแห่งศรัทธา...


วันเดินทาง
09 ส.ค. 2559 - 19 ก.ย. 2559

เริ่มต้น 39,900 บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน

- ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ที่มีน้ำสีเขียวดั่งเทอคอว์ยบนที่ราบสูง - ชมเมืองโบราณซงพาน ชมธรรมชาติและความงามของทุ่งหญ้า - พบกับความงดงามของ เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว - ชมความงามของ ทะเลสาบแรด ทะเลสาบมั...


วันเดินทาง
08 ส.ค. 2559 - 17 ก.ย. 2559

เริ่มต้น 21,900 บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ้ 8 วัน 7 คืน

ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว เล่อซาน ง๊อไบ้ 8 วัน 7 คืน

เที่ยวชม 2 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวและอุทยานหวงหลง ล่องเรือเล่อซาน นมัสการหลวงพ่อโต ง๊อไบ๊ ขึ้นยอดเขาจินติ่ง องค์ผู่เสียนทรงช้าง วัดเป้ากั๋ว พร้อมชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก...


วันเดินทาง
05 ก.ย. 2559 - 26 ก.ย. 2559

เริ่มต้น 33,900 บาท/ท่าน
Sichuan Airlines
ทัวร์จีน เฉินตู ทิเบต (บินเข้า-ออก ลาซา) 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน เฉินตู ทิเบต (บินเข้า-ออก ลาซา) 6 วัน 5 คืน

เดินทางสู่มหานครลาซา ดินแดนสวรรค์บนฟ้าที่เรียกขานกันว่า “หลังคาโลก” ชมตำหนักนอร์บุหลิงฆา (พระราชวังฤดูร้อน) เที่ยวชม พระราชวังโปตาลา (พระราชวังฤดูหนาว) ชมวัดโจคัง ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวทิเบต นั่...


วันเดินทาง
10 ก.ย. 2559 - 27 ต.ค. 2559

เริ่มต้น 42,900 บาท/ท่าน
Sichuan Airlines

โปรแกรมทัวร์แนะนำ