ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

Bangkok-Airways


ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง MMR021 3วัน 2คืน บิน PG_BNST

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง MMR021 3วัน 2คืน บิน PG_BNST

ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง,พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ,ขอพรยักษ์ตัดกรรม,ขอพรเทพทันใจ,เทพกระซิบ,สักการะเจดีย์โบตะทาวน์,สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ,ขอพรหมอนวดเทวดา,นมัสการพร...


วันเดินทาง
11 ก.พ. 2560 - 29 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 11,900 บาท/ท่าน
Bangkok Airways
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ MMR05  4 วัน 3 คืน บิน PG _BNST

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ MMR05 4 วัน 3 คืน บิน PG _BNST

ชมสะพานไม้อูเบ็ง, สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก,ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง,ชมความงดงาม,พระราชวังมัณฑะเลย์,ชมวิวที่เขามัณฑะเลย์ฮิลล์,ชมเจดีย์ชเวสิกอง,เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน,ล่องแม่น้ำอิระวดีชม,เมื...


วันเดินทาง
03 มี.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2560

เริ่มต้น 19,900 บาท/ท่าน
Bangkok Airways
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์  อังวะ มิงกุน MMR03 3วัน2คืน บิน PG_BNST

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อังวะ มิงกุน MMR03 3วัน2คืน บิน PG_BNST

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน,ชม สะพานไม้อูเบ็ง, สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก, ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง , ชมวิวที่เ...


วันเดินทาง
17 มี.ค. 2560 - 29 ก.ย. 2560

เริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน
Bangkok Airways
ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 4 วัน 3คืน MMR06_PG_DSST

ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 4 วัน 3คืน MMR06_PG_DSST

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์, พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน,ชมสะพานไม้อูเบ็ง ,สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ,ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ,ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ,ชม...


วันเดินทาง
01 ม.ค. 2560 - 30 มี.ค. 2560

เริ่มต้น 24,900 บาท/ท่าน
Bangkok Airways
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน MMR03 บิน PG_BNST

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน MMR03 บิน PG_BNST

ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา ...


วันเดินทาง
17 มี.ค. 2560 - 01 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน
Bangkok Airways
ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน

- ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน - สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า - สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ ...


วันเดินทาง
22 มิ.ย. 2559 - 22 ก.ย. 2559

เริ่มต้น 28,900 บาท/ท่าน
Bangkok Airways

โปรแกรมทัวร์แนะนำ