ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

China-Airlines


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อารีซีน ทะเลสาปสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อารีซีน ทะเลสาปสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน บินCI_FMST

เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติและทัศนียภาพของไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยาน พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ที่มีสนหลากหลายนานาพันธุ์ มีความสวยงา...


วันเดินทาง
01 มิ.ย. 2560 - 20 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 26,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ทะเลสาปสุริยันจันทรา เปิ๊ดซะก๊าดดด 5วัน 4คืน บินIC_FMST

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน ทะเลสาปสุริยันจันทรา เปิ๊ดซะก๊าดดด 5วัน 4คืน บินIC_FMST

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาดเปรียบ นมัสการรูปปั้นพระถังซำจั๋ง ที่ได้อัญเชิญ อัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ. 1965 นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ ...


วันเดินทาง
07 มิ.ย. 2560 - 25 ต.ค. 2560

เริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานหินเหย๋หลิ่ว คริคริ 5วัน 4คืน บืนCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานหินเหย๋หลิ่ว คริคริ 5วัน 4คืน บืนCI_FMST

ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน นมัสการ ศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญาและเทพเจ้าแห่...


วันเดินทาง
03 มิ.ย. 2560 - 26 ส.ค. 2560

เริ่มต้น 17,999 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ 4 วัน 3 คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน สบายใจ 4 วัน 3 คืน บินCI_FMST

เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางให้ท่านได้สัมผัสธรรมชาติและทัศนียภาพของไต้หวันตลอดสองข้างทางที่รถวิ่งผ่าน หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านเล็กๆแต่มากเสน่ห์ของเมืองไทจง นายหวง หยุง...


วันเดินทาง
02 เม.ย. 2560 - 27 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 22,999 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ปังมาก ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 3 วัน 2 คืน บินCI_FMST

ทัวร์ไต้หวัน ปังมาก ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 3 วัน 2 คืน บินCI_FMST

เมืองไถจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของมณฑลไต้หวัน สู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวม รูปภาพ สิ่งของต่างๆ ที่เป็นประวัติแทบทั้งหมดเกี่ยวกับ ท่านนายพล เจียง ไ...


วันเดินทาง
23 ก.พ. 2560 - 26 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ฉลองวันปีใหม่ บินสาย 5 วัน 4 คืน บินCI_FTST

ทัวร์ไต้หวัน ฉลองวันปีใหม่ บินสาย 5 วัน 4 คืน บินCI_FTST

อาบน้ำแร่,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนรามา,พระใหญ่ปากั้วซัน,ช้อปปิ้ง 4 ย่าน ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ,ตึกไทเป 101,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,อาหารพิเศษ!! ขาปูยักษ์ ...


วันเดินทาง
30 ธ.ค. 2559 - 03 ม.ค. 2560

เริ่มต้น 33,200 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน ฉลองวันปีใหม่ บินเช้า 5 วัน 4 คืน บินCI_FTST

ทัวร์ไต้หวัน ฉลองวันปีใหม่ บินเช้า 5 วัน 4 คืน บินCI_FTST

อาบน้ำแร่,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,นั่งกระเช้าลอยฟ้าพาโนรามา,พระใหญ่ปากั้วซัน,ช้อปปิ้ง 4 ย่าน ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง,ตึกไทเป 101,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,อาหารพิเศษ!! ขาปูยักษ์,บ...


วันเดินทาง
30 ธ.ค. 2559 - 03 ม.ค. 2560

เริ่มต้น 33,200 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน PT-161201 บินCI_FTST

ทัวร์ไต้หวัน 3 อุทยาน 6 วัน 5 คืน PT-161201 บินCI_FTST

อุทยานอาหลีซัน / อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ / อุทยานเย๋หลิ่ว / นั่งรถไฟโบราณ / ชมพระอาทิตย์ขึ้น / นั่งรถไฟหัวจรวด / ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 อาหารพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร / บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู / ภัตตาคาร 20...


วันเดินทาง
01 ธ.ค. 2559 - 29 ธ.ค. 2559

เริ่มต้น 35,200 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE TAIWAN  ไทเป - หนาวโถว - เจียอี้ - เกาสง 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน MIRACLE TAIWAN ไทเป - หนาวโถว - เจียอี้ - เกาสง 5 วัน 4 คืน

EDA WORLD เมืองในฝัน กรีซแห่งเอเซีย ชมสวนสนพันปีที่อุทยานอารีซัน สวนสนุก+ช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ตที่ EDA สัมผัสลิฟท์เร็วที่สุดในโลกตึกไทเป 101 ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้...


วันเดินทาง
11 ส.ค. 2559 - 25 ต.ค. 2559

เริ่มต้น 33,900 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวันฟุ้งฟิ้ง ไทเป ไทจง  หนานโถว ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวันฟุ้งฟิ้ง ไทเป ไทจง หนานโถว ฟาร์มแกะชิงจิ้ง 4 วัน 3 คืน

ชมฟาร์มแกะชิงจิ้ง สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย แวะถ่ายรูปตึกไทเป 101 ที่เคยสูงที่สุดในโลก ชมของล้ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระขอพรที่วัดเหวินอู่ ช้อปซีเหมินติง ฝงเจี่ย ซื่อหล...


วันเดินทาง
26 ส.ค. 2559 - 03 ต.ค. 2559

เริ่มต้น 29,500 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวันรอบเกาะ เลิฟเลิฟ  HAPPY NEW YEAR 2017 8 วัน 7 คืน

ทัวร์ไต้หวันรอบเกาะ เลิฟเลิฟ HAPPY NEW YEAR 2017 8 วัน 7 คืน

เที่ยวชมธรรมชาติ 4 อุทยาน ชื่อดังของไต้หวัน ทาโรโกะ เหย่หลิ่ว อารีซัน เขิ่นติง ขึ้นจุดชมวิวตึกไทเป 101- พิพิธภัณฑ์กู้กง - วัดฝอกวงซัน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านเก้าเผ่า(ชมโชว์+เคร...


วันเดินทาง
27 ธ.ค. 2559 - 03 ม.ค. 2560

เริ่มต้น 50,555 บาท/ท่าน
China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5 วัน 4 คืน

• ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก ณ โรงแรมที่พัก, นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน• ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยัน – จันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน• ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานหินท...


วันเดินทาง
05 ต.ค. 2559 - 09 ต.ค. 2559

เริ่มต้น 34,900 บาท/ท่าน
China Airlines

โปรแกรมทัวร์แนะนำ