ติดตามบนเฟสบุ๊ค ติดตามบนยูทูป

Quantas


ทัวร์นิวซีแลนด์ ซิดนีย์ ควีนส์ทาวน์ แอชเบอร์ตัน WIKI_06 9 วัน 7 คืน บิน QF_GBLST

ทัวร์นิวซีแลนด์ ซิดนีย์ ควีนส์ทาวน์ แอชเบอร์ตัน WIKI_06 9 วัน 7 คืน บิน QF_GBLST

นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ นำท่านเดินทาง...


วันเดินทาง
06 พ.ค. 2560 - 31 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 99,000 บาท/ท่าน
Quantas
ทัวร์นิวซีแลนด์ แอชเบอร์ตัน ลูท KIWI_03 7วัน5คืน บินQF_GBLST

ทัวร์นิวซีแลนด์ แอชเบอร์ตัน ลูท KIWI_03 7วัน5คืน บินQF_GBLST

เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน ศูนย์กลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ออกเดินทางสู่ เทคาโป ทะเลสาบเทคาโปเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง ผ่านอุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก ของเกาะใต้...


วันเดินทาง
30 เม.ย. 2560 - 13 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 79,900 บาท/ท่าน
Quantas
ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ครอมเวลล์ PROKIWI_03 7วัน5คืน บิน QF_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ครอมเวลล์ PROKIWI_03 7วัน5คืน บิน QF_GBLST

เมืองแอชเบอร์ตันศูนย์กลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเกาะใต้ เทคาโปเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงและถือเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้กของเกาะใต้ของนิ...


วันเดินทาง
01 พ.ค. 2560 - 02 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 69,900 บาท/ท่าน
Quantas
ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ช  แอชเบอร์ตัน KIWI_02 7 วัน 5 คืน บินQF_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ไคร้สท์เชิร์ช แอชเบอร์ตัน KIWI_02 7 วัน 5 คืน บินQF_GBLST

ไคร้สท์เชิร์ช,แอชเบอร์ตัน,ทะเลสาบเทคาโป,ทะเลสาบพูคากิ,ครอมเวลล์,ควีนส์ทาวน์,แซลม่อน ฟาร์ม...


วันเดินทาง
30 เม.ย. 2560 - 13 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 77,900 บาท/ท่าน
Quantas
ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ควีนส์ทาวน์ PROKIWI_02 7วัน5คืน บิน QF_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ควีนส์ทาวน์ PROKIWI_02 7วัน5คืน บิน QF_GBLST

เมืองแอชเบอร์ตันศูนย์กลางการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของเกาะใต้ เทคาโปเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้กของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์เต็มด้วย ทุ่งหญ้า ภูเขาแ...


วันเดินทาง
01 พ.ค. 2560 - 02 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 69,900 บาท/ท่าน
Quantas
ทัวร์ออสเตรเลีย แฮมิลตัล อ๊อคแลนด์ KIWI_01 6วัน 4 คืน บินQF_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย แฮมิลตัล อ๊อคแลนด์ KIWI_01 6วัน 4 คืน บินQF_GBLST

นำท่าน ชมเมืองอ๊อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการเรียน การศึกษา การเงินของนิวซีแลนด์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮมิลตัน มุ่งหน้าสู่ เมืองมาทามาท่า (MATAMATA) คือเมืองชนบทเล็ก...


วันเดินทาง
04 เม.ย. 2560 - 16 พ.ค. 2560

เริ่มต้น 52,900 บาท/ท่าน
Quantas
ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ ล่องเรือชมวาฬ KIWI_08 7วัน5คืน บิน QF_GBLST

ทัวร์ออสเตรเลีย เกาะใต้ ล่องเรือมิวฟอร์ดซาวด์ ล่องเรือชมวาฬ KIWI_08 7วัน5คืน บิน QF_GBLST

นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีคสัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ มิลฟอร์ดซาวน์ผ่านทะเลสาบเตอานาวเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เมืองแอร์โร่ทาวน์เคยเป็นเมืองเหมืองทอง ชมการเล่นเร...


วันเดินทาง
09 มิ.ย. 2560 - 09 มิ.ย. 2560

เริ่มต้น 78,900 บาท/ท่าน
Quantas
ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น บริสเบน โกลด์โคสต์ ซิดนีย์ 8 วัน 6 คืน

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น บริสเบน โกลด์โคสต์ ซิดนีย์ 8 วัน 6 คืน

- เที่ยวชมเมือง เมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรียมีชื่อเสียง - สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป (Phillip Island Nature Park) - เกรทโอเชี่ยน โร๊ด เส้นทางสายโรแมนติค - พอร์ตแคมเบลล์ หมู่บ้านชาวประมงอันทันสมัย...


วันเดินทาง
24 ส.ค. 2559 - 04 ธ.ค. 2559

เริ่มต้น 89,900 บาท/ท่าน
Quantas

โปรแกรมทัวร์แนะนำ